BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
W kwestii pojęcia małe i średnie przedsiębiorstwa
The Issue of Small and Medium Sized Enterprises Definition
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 264-272, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Mikroprzedsiębiorstwo, Cechy jakościowe
Enterprises, Micro-enterprise, Quality characteristics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jest dzisiaj bez wątpienia hasłem o dużym emocjonalnym znaczeniu, jednakże zarówno w polityce gospodarczej, jak i w badaniach naukowych nie jest precyzyjnie zdefiniowane. Termin małe i średnie przedsiębiorstwa sugeruje, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami przedsiębiorstw, tymczasem pojęcie to określa zbiór złożony z trzech rodzajów przedsiębiorstw: mikro, małych i średnich. Szczególnym rodzajem mikroprzedsiębiorstw są podmioty niezatrudniające pracowników1. Przedsiębiorstwa takie są określane mianem: samozatrudnienie, przedsiębiorstwo z zerowym zatrudnieniem, przedsiębiorstwo jednoosobowe. W krajach Unii Europejskiej w oparciu o tę formę działalności pracuje obecnie około 12% zatrudnionych. Czasami termin mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa uznawany jest za tożsamy z pojęciem przedsiębiorstwo średnie. W języku niemieckim istnieje określenie Mittelstand (stan średni). Należy jednak uwzględnić fakt, że pojęcie Mittelstand obejmuje nie tylko średnie (Mittel), lecz także małe (Klein) i mikro (Kleist) przedsiębiorstwa. Jeszcze więcej niejednoznaczności pojawia się w porównaniach kryteriów zaliczania przedsiębiorstw odpowiednio do grupy mikro, małych lub średnich. Różnice pojawiają się tu nie tylko w komparacji międzynarodowej, ale również w porównaniach kryteriów stosowanych w badaniach prowadzonych w jednym kraju. W związku z tym, dokonując porównania roli sektora MŚP w różnych krajach, należy zawsze najpierw ustalić, czy przedsiębiorstwa objęte badaniami spełniają kryterium porównywalności. Celem artykułu jest przedstawienie różnic w definicjach pojęcia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stosowanych w wybranych krajach oraz wykazanie, że o odrębności tych przedsiębiorstw stanowią przede wszystkim ich cechy jakościowe. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the differences in SME definitions based on quantity criterion. It characterizes the main quality features which identifies the small and medium sized enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa- Łódź 1999, s. 27.
  2. R. Drozdowski, P. Matczak, Samozatrudnienie. Analiza wyników badań, PARP, Warszawa 2004, s. 5.
  3. J. Mugler, Grundlagen der BWL der Klein- und Mittelbetriebe, 2, überarbeitete und erweiterte Auflage, facultas.wuv,Wien 2008, s. 21.
  4. A. Bielawska, Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1993, s. 18.
  5. Kommission der EWG, Unternehmer in Europa. Ein Handbuch für kleine und mittlere Unternehmen Deutschland. Dokument Brüssel - Luxemburg 1989.
  6. Betriebswirtschaftslehre der Mittel- Und Kleinbetriebe Gröβenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung, red. H-Ch. Pfohl, 4. Völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 2006, s. 1-25.
  7. Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europejskie, 2006, s. 6.
  8. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 15-16.
  9. H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 18.
  10. Deutsches Handelsgesetzbuch (HGB), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 z dnia 29.V.2009, Teil I, nr 50, Bonn, 04 VIII 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu