BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej w internecie
The Consumer as an Active Participant of the Marketing Communications in Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 171-181, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Komunikowanie w internecie, Internet, Komunikowanie marketingowe
Consumer, Communication on the Internet, Internet, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecny konsument jest coraz bardziej wyedukowany i świadomy działań marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa. Nie jest juŜ wyłącznie biernym odbiorcą informacji udostępnianych w Internecie, lecz również aktywnie uczestniczy w wirtualnym Ŝyciu. W artykule podkreślono znaczenie konsumenta w kreowaniu produktu. Najlepiej sprawdzają się formy komunikacji marketingowej, w których to konsument wypowiada się sam na temat danego produktu, np. społeczności internetowe, blogi. Przedsiębiorstwo, prowadząc w sieci dialog z konsumentem, nie może ignorować jego pomysłów czy inicjatyw. W artykule przedstawiono równieŜ wyniki przeprowadzonych badań na temat aktywności konsumenta w Internecie. (abstrakt oryginalny)

Current consumer is becoming more educated and aware of marketing activities used by enterprises. The consumer is no longer only a passive recipient of information available on the Internet but also actively participates in the virtual life. The paper highlights the role of consumers in creating the product. The best forms of marketing communication are those, in which the consumer himself speaks about a particular product, such as online communities and blogs. The company conducting the dialogue with the consumer in the network cannot ignore his ideas or initiatives. The paper also presents the results of studies on consumer activity in the internet. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 20.
  2. B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
  3. Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14.
  4. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573
  5. A. Smalec, Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red.G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 579-588.
  6. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu