BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2010-2020
Strategy for Development of Port of Police in the Years 2010-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 419-429, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Porty morskie, Rozwój strategiczny
Seaports, Strategic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono strategię, która jest podstawą do opracowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych na terenie portu w Policach. Kluczowym elementem jest sprecyzowanie kierunków rozwoju firmy w przyszłości. NaleŜy takŜe odpowiednio zestawić rekomendacje i działania, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie tego podmiotu na rynku Pomorza Zachodniego. Wszystko to sprawi, że rozwój polskiej gospodarki jest równoznaczny ze zwiększaniem roli przeładunków drobnicowych i masowych w polskich portach morskich, w tym także w porcie w Policach. (oryginalny abstrakt)

The paper presents a strategy which is the basis for the development and implementation of development projects in the port of Police. A key element is to specify the direction of the company's direction of development in the future. There should also be compiled recommendations and actions that will allow for the smooth functioning of this entity in the West Pomerania market. The Polish economy development is tantamount to increasing the role of general cargo and bulk cargo handling in Polish sea ports, including the port of Police. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Szwankowski, Polskie porty morskie w systemie połączeń multimodalnych na Bałtyku, w: Polska śegluga Liniowa i Promowa 2003, red. H. Salmonowicz, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu