BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński), Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Otoczenie jako źródło ryzyka w działalności przedsiębiorstw hotelarskich
Environment as a Source of Risk in Hotels Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 453-461
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Ryzyko inwestycyjne
Hotel industry, Investment risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji głównych źródeł ryzyka, związanych ze zmiennością otoczenia, w działalności przedsiębiorstw hotelarskich. Artykuł składa się z dwóch części merytorycznych oraz wstępu i zakończenia. W pierwszej części opracowania szczegółowo omówiono istotę i rodzaje ryzyka, w drugiej zaś otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mikro- i makroekonomicznych, w kontekście ryzyka jego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the main sources of risk, associated with changes of environment, in activities of hotel's companies. The paper consists of two substantial parts, as well as introduction and conclusion. In the first part of the paper the essence and type of risks are in detail presented, in the second part - environment of hotels, with particular emphasis on microand macroeconomics' factors, in the context of their operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Brühwiler, Risk Management - eine Aufgabe der Unternehmensführung, Paul Haubt Verlag, Stuttgart 1980, s.40
 2. F. Philipp, Risiko und Risikopolitik, C.E. Porschel Verlag, Stuttgart 1967,s. 13
 3. W. Mellwig, Anpassungsfähigkeit und Ungewissheitstheorie, Paul Siebeck Verlag, Tübingen 1972, s.50
 4. G.N. Crockford, An Introduction to Risk Management, Woodward-Fanlkner, Cambrige 1980, s. 18-21
 5. C.A. Williams, R.M. Heins, Risk Management and Insurance, Me Graw-Hill Publishing, New York 1989, s. 21-23
 6. E.J. Vaughan, RiskManagement, John Wiley & Sons, Inc. New York 1997, s. 30-40.
 7. S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Warszawa 2001
 8. R. Borkowski, Cywilizacja ryzyka, w: Cywilizacja. Technika. Ekologia, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 200l
 9. W. Grzybowski, Ryzyko w procesie podejmowania decyzji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1976, s. 25-26
 10. C.A. Williams Jr., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 31-32
 11. M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 46-80
 12. Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008, s. 23-62
 13. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 46-49
 14. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007, s. 66
 15. M. Dachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 138
 16. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 69-92
 17. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 21
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu