BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek telewizji naziemnej i bariery jego rozwoju
Terrestial Television Market and its Barriers of Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 463-472, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konsument, Usługi internetowe
Consumer, Internet services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji na rynku telewizji naziemnej w Polsce i zwrócenie uwagi na charakter organizacji rynku, który ogranicza jego szybką integrację z innymi rynkami medialnymi, a zwłaszcza z dynamicznie rozwijającymi się rynkami teleinformatycznymi.Trwałość pozycji na rynku telewizji naziemnej ma miejsce od wielu lat, a zmiany moŜe wymusić cyfryzacja telewizji naziemnej. Daje ona szansę na wprowadzenie w tym samym zakresie częstotliwości (dotychczas zajmowanym przez kilka kanałów) kilkudziesięciu kanałów, z których kaŜdy może być przeznaczony dla innego nadawcy. (abstrakt oryginalny)

Aim of the paper is to present the situation on the terrestrial television market in Poland and its organization character, which limits its fast integration with other media markets, especially with the dynamically developing teleinformational markets. Position durability on the terrestrial television market has lasted for many years. Changes may occur due to digitalization of the terrestrial television. It gives a chance to introduce more than ten channels in the same frequency waveband (until now occupied only by a few channels). Each channel can be given to another broadcaster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. McLuhan, Zrozumieć media. PrzedłuŜenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu