BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów
Research and Education as a Factor of Regions and Sub-regions Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 11-23, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Nauka, Edukacja, Konkurencyjność regionów
Science, Education, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola nauki i edukacji w rozwoju regionalnym i lokalnym jest bez wątpienia fundamentalna. Kształt, jakość i dostępność edukacji na wszystkich poziomach stanowi współcześnie decydujący czynnik rozwoju. W ciągu najbliższych 20 lat niezwykle ważna dla rozwoju kapitału intelektualnego będzie rola uniwersytetów i innych uczelni wyższych. Z jednej strony uczelnie powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy poprzez właściwe kształcenie studentów, z drugiej zaś muszą dbać o potencjał badawczo- rozwojowy. Wokół uczelni powinna się formować tzw. klasa kreatywna,ważna z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego. (tekst z oryginału)

The paper is an attempt to present some remarks on the role of the research and education for the development of polish regions and sub-regions. The author analyses the main factors of the regional and local development. The special role plays the knowledge based economy and intellectual capital. The development of the research and education in Poland is determined through many economic and non-economic factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klinger K., Naukowcy nie chcą współpracować z biznesem, "Dziennik Gazeta Prawna", 80/2010.
  2. Koch J., Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat123.
  3. Pawłowski K., Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego, .
  4. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Warszawa 2009, .
  5. System funkcjonowania szkolnictwa wyższego trzeba szybko unowocześnić. Polska przegrywa w U nii rywalizację onajzdolniejsze umysły, rozmowa z M. Kleiberem, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 81/2010.
  6. World Competitiveness Yearbook 2004, Geneva 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu