BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach
Generationenwechsel im Mittelstand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 32-39, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Mikroprzedsiębiorstwo
Enterprises, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zasługują z wielu powodów na miano siły napędowej polskiej gospodarki. Pojedyncze przedsiębiorstwa mają zazwyczaj lokalne znaczenie i niewielki wpływ na otoczenie. Siłą tych przedsiębiorstw jest jednakże ich liczba. Pojęcie przedsiębiorstwa mikro obejmuje bowiem 1,8 mln podmiotów gospodarczych, małe to 55 tys., a średnie to 16 tys. podmiotów (dla porównania: duże to 3,2 tys. podmiotów). Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają 42% PKB sektora przedsiębiorstw, małe 10%, a średnie 14% (duże: 34%). W mikroprzedsiębiorstwach znajduje zatrudnienie 3,7 mln osób, w małych 1,2 mln, a w średnich 1,7 mln (w dużych 2,9 mln). Rola MŚP w polskiej gospodarce jest więc nie do przecenienia: w sumie przedsiębiorstwa te są największym pracodawcą, a ich udział w tworzeniu PKB jest również największy. Przedsiębiorstwa te wykazują wiele cech świadczących o ich odrębności wobec dużych przedsiębiorstw. Za najważniejsze uznaje się dwie: toż-samość właściciela i przedsiębiorstwa - cecha ta manifestuje się w ten sposób, że gospodarcza egzystencja właściciela zdeterminowana jest kondycją finansową przedsiębiorstwa; a druga cecha to jedność własności i prawa decydowania w przedsiębiorstwie. Ponadto te najmniejsze przedsiębiorstwa to najczęściej przedsiębiorstwa rodzinne. Szacunki dla Polski prezentowane w literaturze wskazują,że przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 40% ogólnej liczby przedsiębiorstw3. Brakuje danych dotyczących udziału przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw najmniejszych, można jednak przypuszczać, że udział ten jest znacznie wyższy. Rola tych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, a jednocześnie uzależnienie ich rozwoju od osoby właściciela powoduje, że problem zmiany generacji w tych przedsiębiorstwach zasługuje na wnikliwe studia badawcze. (fragment tekstu)

Mit dieser Studie wurde die quantitative Bedeutung von Unternehmensnachfolgen bei Familienunternehmen untersucht. Die Übernahme eines Familienunternehmens verursacht immer Befürchtungen im Unternehmen selbst und auch in der Familie des Besitzers. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die vom IfM Mannheim durchgeführt wurden zeigte, dass alle Unternehmen in den Jahren nach der Übernahme im Durch-schnitt ein positives Wachstum aufweisen. Am stärksten wuchsen Unternehmen mit externen Nachfolgern. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Radom 2009, s. 23.
 2. E. Więcław, Banki uznały małe firmy za bezpiecznego partnera, "Rzeczpospolita" 2010, nr 274 (8785), sekcja B.
 3. Wyjaśnienie pojęcia przedsiębiorstwa rodzinne i charakterystyka tych przedsiębiorstw zawarte są w: K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007, s. 46.
 4. K. Safin, op.cit., s. 142 i cytowana tam literatura.
 5. N. Schlömer, R. Kay, Familienexterne Nachfolge - Das Zusammenfinden von überge-bern und übernehmern, IfM Bonn, Bonn 2008, nr 181.
 6. A. Bielawska, Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 119-132.
 7. F. Halter, R. Schröder, Unternehmensnachfolge in der Theorie und Praxis, Das St. Galler Nachfolge Modell, Bern 2010.
 8. E. Schröer, W. Freund, Neue Entwicklungen auf dem Markt für die übertragung Mittel-ständischer Unternehmen, IfM Bonn, Bonn 1999, s. 136.
 9. B. Günterberg, G. Kayser, SMEs In Germany - Facts and Figures 2004, IfM Bonn, Bonn 2004, z. 161.
 10. H. Albach, W. Freund, Generationswechsel und Unternehmenskontinuität - Chancen, Risiken, Maβnahmen, Eine empirische Untersuchung gefordert von der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1989, s. 83.
 11. W. Freund, Unternehmensnachfolgen in Deutschland, w: Institut für Mittelstands-forschung Bonn, "Jahrbuch zur Mittelstandsforschung" 2010, "Schriften zur Mittelstands-forschung", Wiesbaden 2010, nr 106 NF, s. 57-88.
 12. S. Gottschalk i in., Generationenwechsel im Mittelstand Herausforderungen und Er-folgsfaktoren aus der Perspektive der Nachfolger, Baden-Württembergische Bank, IfM, Mann-heim 2010, s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu