BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współczesny model mikro i małej przedsiębiorczości w aspekcie europeizacji / umiędzynarodowienia działalności
The Contemporary Enterprise's Model of Micro and Small Business Europeanize/Internationalize Business Activity Aspect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 125-133
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Europeizacja, Przedsiębiorstwo
Micro-enterprise, Europeanisation, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Główną siłę sprawczą rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki stanowią przedsiębiorcy, którzy tworzą elitarną grupę społeczną obdarzoną duchem "kreatywnej destrukcji". To oni niwelują to, co anachroniczne i nieefektywne, uruchamiają zaś to, co wydajne i twórcze. Współczesnym przedsiębiorcom przypisać można kreacje nowych produktów, nadawanie im nowej jakości, wprowadzanie nowoczesnych technologii i organizacji produkcji, otwieranie nowych rynków zbytu i zaopatrzenia. Innowacyjny dynamizm dzisiejszego przedsiębiorcy, przy kapitałowym wsparciu, tworzy nową jakość, prowadzi ku rozwojowi przedsiębiorstw i społeczeństw. Dawna przedsiębiorczość - z symbolem przedsiębiorcy umiejącego niedrogo nabyć, a drogo sprzedać, nieposiadającego modelu biznesu, potrafiącego zarobić pieniądze, ale nieumiejącego zbudować zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem, budującego pozycję społeczną w oparciu o władcze przesłanki, bez uwzględniania autorytetu i wiedzy - odchodzi w przeszłość. Współczesny model przedsiębiorczości kształtujący się obecnie w Polsce to model przedsiębiorczości sprawnej, nowatorskiej, bez zahamowań wobec zagra-nicznych konkurentów i międzynarodowych rynków. Przedsiębiorczość inicjowana i kształtowana przez jednostki o odmiennej mentalności, wykształceniu i wiedzy. Dzisiejsza przedsiębiorczość odbiega od definicji dawnej przedsiębiorczości. Nie polega jedynie na samodzielności czy realizowaniu ponadprzeciętnych aspiracji finansowych. Nie sprowadza się do identyfikacji niszy popytowej na rynku i oferowania stosownego asortymentu po cenie odpowiednio przewyższającej cenę zakupu. Przedsiębiorczość XXI wieku istnieje i rozwija się dzięki niszom, jednak przy ich zupełnie odmiennej identyfikacji i eksploatacji. Jest to nisza kreowana w umyśle przedsiębiorcy. Możliwość realizacji przedsiębiorczości przez jednostki dzięki istnieniu niezaspokojonej potrzeby na rynku jest coraz rzadsza. Ilość niezaspokojonych potrzeb diametralnie się zmniejsza, co w konsekwencji doprowadzi do ich eliminacji. Realizacja przedsiębiorczości ma zatem polegać nie na konstruowaniu modelu biznesu zmierzającego ku zaspokojeniu potrzeby, ale na rozwijaniu osobowości jednostek, pogłębianiu wiedzy i twórczym budowaniu modeli działania.(abstrakt oryginalny)

Micro and small enterprises are working today in severe conditions - ceaseless transformations, changes in the market requirements. The article presents the considerations about the enterprise's model of micro and small business. The author present enterprise's models aspect with reference to micro and small firms witch needs to be Europeanized. The article presents also the crucial factors, which determine the enterprises and functioning the micro and small business in their internationalize business activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Bławat, Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 24.
  2. M. Szulakowski, Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o działalność innowacyjną ma-łych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 248.
  3. K. Krajewski, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, konferencja "Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w obliczu integracji europejskiej", Politechnika Opolska; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2000.
  4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 5.
  5. K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu