BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluskota Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Geneza i rola mikrofinansów we współczesnej gospodarce
Origin and Role of The Microfinance in Today's Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 174-181
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Gospodarka, Mikrofinanse
Economy, Microfinance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na świecie codziennie wiele osób ma trudności z zaspokojeniem elementarnych potrzeb. Problemem jest nie tylko dostęp do wody pitnej, wystarczającej ilości pożywienia zapewniającej byt całej rodzinie, podstawowych usług medycznych, edukacji, ale również permanentny brak dostępu do kapitału wśród osób najbiedniejszych, który gwarantowałby wykształcenie dzieci i utrzymanie rodziny. Niedobór kapitału i utrudniony do niego dostęp widoczny jest również wśród osób pro-wadzących działalność gospodarczą. Zagadnienia wykluczenia społecznego, finansowego i niedoboru kapitału są obecnie przedmiotem zainteresowania wielu teoretyków oraz praktyków nie tylko z dziedziny finansów. Stanowią one również bardzo ciekawe spektrum badań instytucji zajmujących się rozwojem gospodarczym. Celem artykułu jest charakterystyka jednego z narzędzi ograniczania ubóstwa. Mikrofinanse, bo to o nich mowa, zostały uznane za jedną z możliwości zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb, zapewniania niezbędnych funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub promowanie przedsiębiorczych zachowań. W artykule zostanie scharakteryzowane pojęcie i zakres ruchu mikrofinansowego, jego geneza i ewolucja oraz rola, jaką gra w gospodarce oraz współczesnym systemie finansowym.(abstrakt oryginalny)

Microfinance is often considered one of the most effective and flexible strategies in the fight against global poverty. It consists of making small loans to individuals, usually women, to establish or expand a small business. Nowadays the definition of microfinance include microcredit, savings products, payment services and microin-surance. The today use of the expression microfinancing has it roots in the 1970s when organizations, such as Grameen Bank of Bangladesh with the microfinance pioneer Mohammad Yunus, were starting and shaping the modern industry of microfinancing. Microfinance has a beguiling simplicity and a record of success not just in promoting financial resilience but in achieving other social objectives - reaching the excluded, empowering women and developing the capacity of small groups of people to take con-trol of their own lives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Adamek, Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa 2010, s. 25. A. Gonzalez, R. Rosenberg, The State of Microfinance - Outreach, Profitability and Po-verty, info.worldbank.org/etools/library/latestversion, 6.12.2010.
 2. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, ma-łych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 22.
 3. Mikrofinanse - narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach "Wspólnotowego programu zwalczania wykluczenia społecznego 2002-2006". Microfinance Centre (MFC), European Microfinance Network, Community Development Finance Association, s. 2 i następne.
 4. R.P. Christen, R. Rosenberg, V. Jayadeya, Financial institutions with a "double bottom line": implications for the future of microfinance, The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), "Occasional Paper", July 2004, s. 2-3.
 5. A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Monografie i Opracowania nr 558, SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 155.
 6. L. Dokulilova, K. Janda, P. Zetek, Sustainability of Microfinance Institutions in Finan-cial Crisis, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 7 October 2009, s. 5.
 7. W. Szwajkowski, Tajemnice mikrofinansowania, CeDeWu, Warszawa 2002, s. 16-18.
 8. The History of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library, 25.11.2010.
 9. Flejterski, I. Romiszewska, Niemiecki system bankowy, Twigger, Warszawa 2004, s. 118 i nast.
 10. B. Armendariz de Aghion, J. Morduch, Ekonomia mikrofinansów, Wydawnictwo AnWero, Gdańsk 2009, s. 102.
 11. https://www.accion.org, 25.11.2010.
 12. M. Yunus, Banker to the poor, Aurum Press, Londyn 2003, s. 5-9 i nast.
 13. A short history of microfinance, http://www.guardian.co.uk, 25.11.2010.
 14. 20 Szerzej na ten temat zob. A. Szyłło, Fala samobójstw w Indiach. Powód? Mikrokredyty, "Gazeta Wyborcza" 2010, nr 284, http://wyborcza.pl, A. Kazmin, Żer na najbiedniejszych, "Dziennik Gazeta Prawna", magazyn "Pieniądze na Weekend", nr 240, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu