BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński), Pawłowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw
Operational Risk Management in Small and Medium Sized Enterprisers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 247-355, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Zarządzanie, Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo
Operational risk, Management, Risk management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obliczu wzrastającej konkurencji sama świadomość zagrożenia poszczególnymi rodzajami ryzyka operacyjnego nie jest już wystarczająca. Ze względu na negatywne skutki zdarzeń operacyjnych, które mogą mieć zarówno wymiar finansowy, jak i społeczno-gospodarczy, konieczne są działania i wiedza wskazujące przedsiębiorstwu możliwe kierunki postępowania w sytuacjach kryzysowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of an operational risk management in small and medium sized enterprises. The first part of the paper focus on characteristic and typical forms of an operational risk in business activity. The last part describes the practical methods which can be implemented as a basic instruments in operational risk manage-ment in SME sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.Jorion, Financial Risk Manager Handbook, John Wiley and Sons, New York 2009, s. 590.
 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2004, s. 137.
 3. I.Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, War-szawa 2008, s. 36.
 4. J.Jakóbczak, Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 79.
 5. A Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 31.
 6. M.Sławiński, Porównanie koncepcji controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w dużych korporacjach, w: Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. A. Kardasz, R. Kotarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1101, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 225-226.
 7. E.W. Babuśka, Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, red. K. Winiarska, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 16, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 86.
 8. A.Judkowiak, B. Zaleska, Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny instrumentem..., s. 116.
 9. T.Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa 2009, s. 72-74.
 10. A.Bielawska, M. Pawłowski, Sekurytyzacja należności handlowych w procesie refinansowania aktywów małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, t. 2, red. K. Znaniecka, T. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 54.
 11. B. Więckowska, Alternatywne formy transferu ryzyka - wybrane techniki i możliwość ich zastosowania w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace, Zeszyt Naukowy nr 15, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 887.
 12. A. Małek, Obligacje katastrofowe, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 47, s. 26.
 13. D. Gadowska, Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko operacyjne, w: Innowacje na rynkach finansowych, materiały konferencyjne KDPW SA, Warszawa 2007, s. 44-45.
 14. K. Lizak, Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 7, s. 66.
 15. D. Brach, Opcje katastrofalne, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. K. Jajuga, M. Łyszczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 899, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 249-251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu