BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju województwa w kontekście nowych zasad prowadzenia polityki rozwoju
The Regional Development Strategy Drawing up and Updating in the Context of the New Principles of Development Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 137-149, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju gminy, Polityka samorządu terytorialnego
District development strategy, Local government policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono znaczenie strategii regionalnej w kreowaniu warun-ków życia społeczno-gospodarczego, określono podstawowe elementy systemu polityki regionalnej oraz wskazano na nowe wyznaczniki oraz mechanizmy w systemie tworzenia i aktualizacji strategii rozwoju województwa. (tekst z oryginału)

In the article discusses the importance of regional strategy in creating the condi-tions for socio-economic life. It also identifies the basic elements of a system of region-al policy and new determinants and mechanisms in the system of creating and updating the regional development strategy. In the current formal-legal conditions the regional strategy is part of the strategic programming at the national level, consistent with the objectives of EU regional development management system, determinants of adjustment to the new financial perspec-tive and, in particular cohesion policy. The creation of an integrated support system for regional development should allow focusing on supporting initiatives aiming to use of internal developmental potentials of all regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizacja strategii województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unij-nych, MRR, Przewodnik, Warszawa, maj 2011.
  2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarun-kowania, finanse, procedury, FnUS, Szczecin 2005.
  3. Hübner D., Regionalne programy rozwoju instrumentem przebudowy strukturalnej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 2-3.
  4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiej-skie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., MRR, Warszawa 2010.
  5. Potoczek A., Jachowicz S., Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, Toruń-Warszawa 2005.
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
  7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2009, nr 84, poz. 712, z późn. zm.
  8. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, zaakceptowane przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu