BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowoczesne usługi biznesowe a konkurencyjność regionów
Modern Business Services and Competitiveness of the Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 196-207, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Usługi biznesowe, Konkurencyjność regionów
Business services, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zagadnień związanych z szeroką tematyką konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem jej determinantów w odniesieniu do skali mezo. W artykule przedstawione ponadto zostaną wybrane aspekty gospodarczego znaczenia usług biznesowych, a także ich wpływ na konkurencyjność regionu. (tekst z oryginału)

Alongside increased integration and globalization, competiveness is constantly getting greater meaning. In times of unlimited needs and highly limited resources, competiveness stimulates both social and economical progress, as well as innovativeness and rational management. Competiveness is a multi-dimensional category, which should be considered in a micro-, mezzo-, macro- and mega- economical scale. In a micro-economical approach, competiveness relates mainly to companies, which are obliged to hold an adequate competitive stand. This position, will depend on many factors, but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enterprises may turn out to be leading propulsions of regional progress. This may especially occur, in case of companies delivering business services, which role in European, Polish and regional economy, increases constantly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chłodnicki M., Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 2. Cyrson E., Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 3. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 4. Gorynia M., Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badań, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Organizacja i Zarządzanie", Wydawnictwo PP, Poznań 2001.
 5. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia podejścia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 6. Hale G.A., Managing for Competitiveness, Executive Excellence, New York 1988, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr.htm (20.06.2011).
 7. Kuczewska L., Przeobrażenia zachodzące w usługach biznesowych w latach 1993-1996, "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 3.
 8. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ informator/npr2/npr.htm.
 10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 11. Report on the Competitiveness of Community Industry, Brussels 1983.
 12. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
 13. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2007, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 14. Rynek wewnętrzny w 1996 roku, GUS, Warszawa 1997.
 15. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Association of Business Service Leaders in Poland, Warszawa 2011.
 16. Sixth Perodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Re-gions of the European Union 1999.
 17. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005.
 18. Szymaniak A., Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, w: Globaliza-cja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 19. The World Competitivesess Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 20. Zielińska-Głębocka A., Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu