BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarcińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty efektywności usług komunalnych
Determinants of the Efficiency of Municipal Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 133-142, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Usługi komunalne, Efektywność rynku
Communal services, Market effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efektywność usług komunalnych jest determinowana przez szereg czynników. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie najistot-niejsze z nich, które z pewnością nie wyczerpują całej ich listy. W celu prze-prowadzenia gruntowniejszych rozważań zarówno na temat poszczególnych determinant, jak i analizy ich siły oraz kierunku wpływu na efektywność usług komunalnych zasadne wydaje się precyzyjniejsze odniesienie do konkretnego rodzaju usługi. (fragment teksu)

The effectiveness of municipal services is dependent on many factors that posi-tively or negatively can affect both the level of inputs and outcomes. The main determi-nants included, among others: legal and organizational conditions, the level of competition, access to substitutes for the service and the characteristics of buyers. Emphasized that the actions of municipal services providers should aim towards minimizing the negative impact of certain factors, as well as strengthening those elements which, in ac-cordance with the principle of economic efficiency have the opportunity to proefficiency activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, nr 9.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16.
  7. Ziębicki B., Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu