BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu
Schools of Higher Education in Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 473-485, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Konkurencyjność regionów
Higher education, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest omówienie roli nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym oraz wskazanie na czynniki, związane z edukacją, pobudzające konkurencyjność regionalną. W założeniu praca prezentuje także funkcje szkół wyższych i umiejscawia je w całokształcie działań podnoszących jakość życia społeczności lokalnych. Aspekty teoretyczne rozszerzone zostały o kontekst empiryczny, wskazujący kierunek wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku. (fragment tekstu)

This paper presents the role of science and higher education in regional development and factors of regional competitiveness. The author shows the functions of higher education institutions and places activities which enhance the quality of local communities life. Theoretical aspects will be extended to the context of empirical support indicating the direction of science and higher education in the Zachodniopomorskie Region Strategy 2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny,
  2. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin, (w:) Konkurencyjność polskiej gospodarki, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej PTE w S zczecinie, Szczecin 2000.
  3. Ponikowski H., Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego, (w:) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009.
  4. Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz 2008.
  5. Projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2010.
  6. Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lisiński, Dąbrowa Górnicza 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu