BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej
A Quantile Regression Analysis of Debt Level Change Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 341-352, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Struktura kapitału, Źródła finansowania, Regresja kwantylowa, Modele ekonometryczne
Indebtedness, Capital structure, Source of financing, Quantile regression, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ilościowych mających na celu weryfikację zgodności obserwowanych struktur kapitału publicznych spółek akcyjnych w Polsce z założeniami teorii hierarchii źródeł finansowania. Inspiracją badań była zaproponowana przez L. Shyama-Sundera i S.C. Myersa konstrukcja modelu, która została rozszerzona m.in. poprzez przeprowadzenie osobnej analizy wzrostów i spadków zadłużenia oraz rozdzielenie zmiennej deficyt finansowy na dwie zmienne wskazujące na występowanie niedoboru wewnętrznych źródeł finansowania bądź nadwyżkę finansową. Do estymacji zastosowano oprócz klasycznej MNK również regresję kwantylową. Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają wpływ niedoboru wewnętrznych źródeł finansowania na wzrost zadłużenia oraz nadwyżki finansowej na spadek zadłużenia, co jest zgodne z rozważaną teorią. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the factors determining the debt level in public limited companies according to pecking order theory. The econometric model proposed by L. Shyam- Sunder and S.C. Myers has been adapted and expanded for the purpose of the present analysis, i.e. completed by a separate analysis of debt level increase and decrease. Moreover, we have divided the financial deficit variable into financial surplus and internal funds shortage variables. Apart from OLS method, we adopted the quantile regression approach. In accordance with the pecking order theory, the results confirm that internal funds shortage is an important determinant of debt level increase and that the financial surplus influences debt level decrease. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fama E.F., French K.R.: Financing Decisions Who Issues Stock?, "Journal of Financial Economics" 2005, vol. 76, nr 3.
  2. Fattouh B., Harris L., Scaramozzino P.: Non-Linearity in the Determinants of Capital Structure: Evidence from UK Firms, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789304, dostęp 18.05.2010.
  3. Koenker R., Basset G.: Regression Quantiles, "Econometrica" 1978, vol. 46, nr 1.
  4. Koenker R.: Package 'quantreg', wersja z 5.11.2009, www.r-project.org.
  5. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P.: Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i  finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance" 1984, vol. 39, nr 3.
  7. Qiu J., Smith B.F.: A Nonlinear Quantile Regression Test of the Pecking Order Model, http://www. business.mcmaster.ca/finance/jiaping/index.html, dostęp 22.01.2009.
  8. Shyam-Sunder L., Myers S.C.: Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, nr 51.
  9. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, red. G. Trzpiot, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu