BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie scenariuszowe - próba systematyzacji pojęć
Scenario Planning - an Attempt to Concept Systematization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 385-396, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie scenariuszowe, Teoria ekonomii
Scenario planning, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagadnień związanych z tworzeniem scenariuszy przyszłości, zdefiniowanie pojęcia i obszarów zastosowania, a także przedstawienie genezy metod planowania scenariuszowego i stosowania tych narzędzi w praktyce. Wyodrębniono trzy wiodące szkoły tworzenia scenariuszy: logikę intuicyjną, probabilistyczną modyfikację trendów (modele TIA i CIA) oraz La Prospective, a główny nacisk został położony na przedstawienie najważniejszych różnic w procesie tworzenia oraz obszary zastosowania w praktyce biznesu. Należy zauważyć rosnące zainteresowanie metodami scenariuszowymi zarówno w teorii, jak i praktyce oraz dyfuzję ich zastosowania: od spraw globalnych, publicznych i futurystycznych do praktyki gospodarczej, jako narzędzie dostosowywania się przedsiębiorstw do turbulentnego otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is the literature overview on issues regarding scenarios, defining the concept and fields of implementation, as well as presenting the origins of scenario planning methods and its application in practice. Three leading schools of scenario planning has been identified: intuitive logics, Probabilistic Modified Trends (models TIA and CIA) and La Prospective. Particular emphasis was placed on the main difference in the scenario process and fields of implementation in the business practice. It is worth to notice that interest in scenario planning is growing and there is shift from global, public and futuristic issues to business implementation as a tool of adapting the companies to turbulent environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S.: Long Range Forecasting, John Wiley, New York 1978
 2. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van Der Heijden K.: The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, Futures 37 (2005).
 3. Burt G., Wright G., Bradfield R., Cairns G., van der Heijden K.: The role of scenario planning in exploring the environment in view of the limitations of PEST and its derivatives, International Studies of Management & Organization, vol. 36, no 3, jesień 2006.
 4. Cieślak M.: Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław:1992.
 5. Cooke R.M.: Experts in Uncertainty: Opinion and Subjective Probability in Science, Oxford University Press, New York 1991.
 6. Daszyńska-Żygadło K.: Zastosowanie analizy scenariuszy w wycenie przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 520.
 7. Fleischer C.S., Bensoussan B.E.: Strategic and Competitive Analysis. Methods and Techniques for Analyzing Business Competition, Pearson Education, Inc., New Jersey 2003.
 8. Godet M.: Scenarios and Strategic Management, Butterworth, London 1987.
 9. Millett S.: The future of scenarios: challenges and opportunities, Strategy and Leadership 31 (2) (2003).
 10. Gordon T.J.:Trend impact analysis, Futures Research Methodology, AC/UNU Millennium Project, 1994.
 11. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 12. Hooley G.J., Saunders J.A., Piercy N.F.: Marketing Strategy and Competitive Positioning, Pearson Education Limited, Harlow 2004.
 13. Martelli A.: Scenario building and scenario planning: state of the art and prospects of evolution, Futures Research Quarterly Summer (2001).
 14. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców: zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODiDK, Gdańsk 2005.
 15. Mills R.W., Weinstein B.: Calculating Shareholder Value in a Turbulent Environment, Long Range Planning, vol. 29, luty 1996.
 16. Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003.
 17. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 18. van der Heijden K.: Scenarios and forecasting: Two perspectives, Technological Forecasting and Social Change 65, (2000).
 19. van der Heijden K., Bradfield R., Burt G., Cairns G., Wright G.: The Sixth Sense: Accelerating Organisational Learning with Scenarios, Wiley, Chichester, UK, 2002.
 20. Raubitschek R.: Multiple scenario analysis and business planning, [w:] Advances in Strategic Management, red. R. Lamb, P. Shrivastava, vol. 5, JAI Press Inc., London 1988.
 21. http://www.ippt.gov.pl/foresight/, http://www.prz.edu.pl/foresight/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu