BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekspansja publicznych operatorów pocztowych na rynkach wewnętrznym i zagranicznych
The Expansion of the Public Postal Operators in the Domestic and Foreign Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 671-679, bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Poczta
State post
Uwagi
summ.
Abstrakt
Liberalizacja rynku i wzrost konkurencji na tradycyjnym rynku usług pocztowych, w tym zwłaszcza przesyłek listowych i paczkowych, powoduje, że dotychczasowi monopoliści, tj. publiczni operatorzy usług pocztowych, tracą udziały w tych rynkach. Dla utrzymania silnej pozycji rynkowej i podzielenia kosztów działania sieci placówek pomiędzy różne produkty, jak również kosztów funkcjonowania sieci doręczycielskiej podejmują działania dywersyfikacyjne. Publiczni operatorzy pocztowi w różnym stopniu przygotowali się do nowej sytuacji. Najszybciej restrukturyzująca się grupa operatorów dość mocno broni swoich pozycji rynkowych i świadczy usługi pocztowe oraz z rynku KEP i TSL na skalę globalną. Wolniej dostosowujący się operatorzy mają dość silną pozycję na rynku rodzimym oraz podejmują działalność w skali międzypaństwowej bądź ogólnoeuropejskiej. W najgorszym położeniu znajdują się operatorzy opóźniający restrukturyzację-oni tracą najszybciej pozycję na krajowych rynkach i są nieprzygotowani do pełnego otwarcia rynku na konkurencję. Wynika to przede wszystkim z protekcjonistycznej polityki państwa, jako regulatora rynku i właściciela, które było gwarantem zachowania pozycji rynkowej, oraz z braku konsekwencji działania zarządów tych operatorów we wdrażaniu zmian.

The paper presents an analysis of activities undertaken by the public postal opera-tors in order to improve the market position in domestic and foreign services markets in terms of the postal services' liberalization in EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A., Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji, w: Między-narodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1997.
 2. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 3. Gorynia M., Strategie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 4. ITA Consulting & WIK-Consult, The Evolution of the European Postal Market since 1997. Study for the European Commission, August 2009.
 5. Krawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.
 6. Pasek R., Negatywne aspekty nadmiernej dywersyfikacji pocztowej, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, ZN US nr 519, WN US, Szczecin 2008.
 7. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1996.
 8. Prezentacja wyników prac nad Strategią Poczty Polskiej na lata 2010-2015, wersja 01.07.2010, Poczta Polska, Warszawa 2010.
 9. Rayport J.F., Sviokla J.J., Exploiting the virtual value chain, Harvard Business Review, November-December 1994.
 10. Sadowski Z., Eseje o gospodarce, PTE i Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 11. Shenkar O., Luo Y., International Business, John Wiley & Sons, Inc., New York 2004.
 12. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007.
 13. Strategia Poczty Polskiej na lata 2009-2015. Finalne wyniki fazy analiz, Warszawa, 20.04.2009.
 14. Zelek A., Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu