BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego - wyniki badań ankietowych
Financial Planning in Enterprises within the Region of Warmia And Mazury - Results of the Questionnaire Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 397-404, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie finansowe, Badania ankietowe
Enterprise management, Financial planning, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności wymusza podejmowanie określonych decyzji oraz wyznaczanie i realizację przedsięwzięć, których skutki i efekty będą widoczne w bliższej lub dalszej przyszłości. Trafność podejmowanych decyzji zależy od przygotowania odpowiedniego planu działań, w tym również planu finansowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że nadal duża część firm nie przygotowuje planów finansowych. Niecała połowa badanych firm sporządzała plany finansowe tylko raz w roku, podczas gdy krótsze okresy planowania działalności pozwalają na lepszą weryfikację i kontrolę opracowywanych planów. (abstrakt oryginalny)

Companies operating in competitive and turbulent environment have to make specific decisions and pursue various undertakings, with impacts that will be measured in the immediate or longterm future. The soundness of their decisions often depends on the preparation of an appropriate plan - including a financial plan. A survey, which was carried out among 169 firms with the employment of over 50 workers, indicates that a considerable number of the analyzed firms still do not prepare financial plans and of those that do, less than half of the them make a plan only once a year. This is in spite of the fact that financial plans, especially when prepared on a more frequent than annual basis, enable better verification and control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
  2. Huffman F.: Practical IP and Telecom for Broadcast Engineering and Operations, 2004.
  3. Levison L.: Filmmakers and Financing. Business Plans for Independents, Focal Press 2010.
  4. Tarrazo M., Gutierrez L.: Economic expectations, fuzzy sets and financial planning, "European Journal of Operational Research", Volume 126, Issue 1, 1 October 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu