BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Forex w strategiach inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
Forex in Investment Strategies of Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 371-378
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Przedsiębiorstwo
Investment strategy, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesny, dobrze rozwinięty rynek finansowy znacząco zwiększa paletę możliwości inwestycyjnych jego uczestników. Osoby fizyczne oraz niefinansowe podmioty gospodarcze koncentrowały w przeszłości swoją uwagę na inwestycjach dokonywanych na rynku kapitałowym, pieniężnym oraz depozytowo-kredytowym, podczas gdy pozostałe segmenty rynku finansowego były niejako "zarezerwowane" dla profesjonalnych podmiotów sektora finansowego. Dotyczyło to głównie rynku transakcji terminowych oraz rynku transakcji walutowych. Ewolucja instrumenta-rium rynku finansowego oraz dynamiczny rozwój wykorzystywanych na tym rynku środków technicznych otworzyły oba wymienione segmenty operacyjne także dla inwestorów nieprofesjonalnych. Z powodu wysokiej atrakcyjności coraz częściej rynek walutowy staje się dla wielu takich inwestorów alternatywną formą miejsca dokonywania inwestycji finansowych. W artykule przedstawiono analizę jednej z podstawowych kwestii związanych z uczestnictwem małych i średnich niefinansowych podmiotów gospodarczych na rynku walutowym, jaką jest wybór najodpowiedniejszej dla nich strategii inwesty-cyjnej. Dokonano specyfikacji i analizy przydatności - dla nieprofesjonalnych podmiotów gospodarczych - ogólnych i specyficznych dla FOREX-u strategii in-westycyjnych. Zaprezentowano także główne zalety i kategorie ryzyka rynku walutowego.(abstrakt oryginalny)

Article examines some basic issues related to the participation of small and me-dium-sized, non-financial enterprises on the currency market. Short analysis of the sui-tability of some general and specific investment FOREX for non-professional traders has been conducted by the author. Main conditions for participation of non-professional investors at the foreign currency market, as well as key benefits and risks concerning this market has been also described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2002, nr 141, poz. 1178.
  2. M. Kwiatkowska, Coraz łatwiej inwestować za granicą, "Gazeta Prawna" z 29.02.2008, nr 43, s. 8.
  3. Szerzej na temat charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka na rynku walutowym, w: Sławomir Zarębski, Forex as a place of financial investment for small and medium sized en-terprises, Service Management, Szczecin 2010, vol. 5, s. 81.
  4. M. Galant, B. Dolan, Currency Trading for Dummies, Wiley Publishing, Inc., Hobolen 2007, s. 212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu