BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Szymański Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Działalność jednostek naukowych na rzecz sektora mikro i małych przedsiębiorstw finansowana z programu bon na innowacje
Scientific Institutions' Activities Targeted At The Micro And Small Enterprise Sector Financed Within The "Bon Na Innowacje" (Innovation Voucher) Programme
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 225-237, tab.,bibliogr.8
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Innowacje finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial innovations, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Korzyści, jakie uzyskano dzięki nawiązaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i Uniwersytetem Szczecińskim, okazały się obopólne. Firmy mogły pozyskać wiedzę na temat najnowszych rozwiązań naukowych możliwych do zastosowania w prowadzeniu biznesu, natomiast pracownicy naukowi zetknęli się z prawdziwymi problemami przedsiębiorców oraz mogli poznać zasady funkcjonowania fi rm w praktyce. Wdrożenia zrealizowane w 2009 roku pokazują zaś, że w większości przypadków zainicjowane kontakty nie były incydentalne. Wielu z benefi cjentów "Bonu na innowacje" zwraca się z mniej lub bardziej skomplikowanymi problemami biznesowymi do uniwersytetu jako wykonawcy wcześniejszych wdrożeń. W kilku przypadkach doszło nawet do realizacji kolejnych zleceń pomiędzy jednostką naukową a przedsiębiorstwem. Działania te przekonują przedsiębiorców (tego segmentu - bardzo trudnego do pozyskania do współpracy ze sferą naukowo-badawczą) o fakcie, że jednostki naukowo-badawcze mogą także skutecznie pomagać rozwiązywać problemy tych przedsiębiorstw, wdrażać innowacje (nawet jeżeli są one drobne) oraz pozwalają jednostkom naukowo- -badawczym dostosowywać swoją ofertę współpracy do praktyki życia gospodarczego i do tego segmentu przedsiębiorstw (dotychczas większe ukierunkowanie na segment dużych i średnich przedsiębiorstw). Te rzeczywiste korzyści pozwalają na optymistyczne prognozy: kolejne problemy biznesowe mogą być przecież rozwiązywane przy użyciu zasobów kadrowych jednostek naukowych, bez potrzeby kształcenia i zatrudniania nowych pracowników w przedsiębiorstwie (outsourcing). Firmy mogą uczestniczyć, jako przedstawiciele świata biznesu, w panelach dyskusyjnych i konferencjach. Wreszcie pracownicy naukowi mogą testować swoje teorie naukowe na żywych organizmach, jakimi są MSP.(tekst z oryginału)

The paper presents the University of Szczecin's experiences with micro and small enterprises concerning the implementation of innovative process solutions and pre-implementation research. This form of cooperation took place in 2009-2010 and was part-fi nanced by the Polish Agency for Enterprise Development. The paper describes the phases of the University of Szczecin's experience of cooperation with entrepreneurs, from a beauty contest to negotiations on the contract, delivery of the service and the fi nal settlement. For selected case studies the continuation of the cooperation between enterprises and the scientifi c institution has been presented as achievement of one of the programme objectives, i.e. the establishment of cooperation between entrepreneurs and scientifi c institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lista rekomendowanych wniosków do dofinansowania w III edycji Programu pilotażowego Bon na Innowacje, (19.10.2010).
  2. Program pilotażowy "Bon na innowacje" - wytyczne dla wnioskodawców, PARP, Warszawa 2008-2010.
  3. Starczewska-Krzysztoszek M., Innowacje chronią firmy przed skutkami kryzysu, "Rzeczpospolita", nr 297/2009.
  4. (17.11.2009).
  5. (23.09.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu