BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Inwestycje na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego w latach 2006-2010
The Investments in the Telecommunication Market in Poland in Context Changes of Macroeconomics and Regulation Environonment During 2006-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 680-688, bibliogr. 10 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek telekomunikacyjny, Otoczenie przedsiębiorstwa
Telecommunication market, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój rynku telekomunikacyjnego wymaga ciągłych inwestycji, które stają się odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez użytkowników. Podejmując decyzje o inwestycjach, operatorzy muszą poddać analizie wiele czynników, aby osiągnąć zamierzone zyski. Zaliczyć do nich możemy m.in. te wynikające z otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Wpływają one na ryzyko i niepewność podejmowanych decyzji. Na rynku telekomunikacyjnym, z uwagi na jego ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, jeszcze większe znaczenie nabierają cytowane słowa Hirshleifera dotyczące inwestycji. Odnośnie do otoczenia ogólnogospodarczego należy zwrócić uwagę na fakt, że nie nastąpił gwałtowny spadek ogólnego poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie krótkookresowego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w 2009 roku. Świadczy to przede wszystkim o zauważalnej przez operatorów konieczności inwestowania, jako odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników. Należy negatywnie ocenić wciąż utrzymującą się dywersyfikację regionalną inwestycji infrastrukturalnych, promującą obszary Polski o wyższych dochodach czy niższym poziomie bezrobocia. Z otoczenia makroekonomicznego niepokój mogą wzbudzać problemy związane z finansami publicznymi. W badanym okresie decyzje inwestycyjne operatorów były również determinowane przez działania regulatora.

The principal aim of the article is an assessment of investments of operators in the telecommunication market in Poland during 2006-2010. An argument for this theme is important role of the telecommunication sector in process of bringing up the economic efficiency and building the knowledge-based economy. It's necessary to research the level of investment activity of telecommunication operators in this sector, because they have to cope with challenges of market in macroeconomic and regulation conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
  3. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa 1999.
  5. Analiza inwestycji operatorów telekomunikacyjnych w latach 2006-2010, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, maj 2011.
  6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, DzU nr 106, poz. 675.
  7. Raport Polska 2011, Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2011.
  8. Podsumowanie kadencji Prezesa UKE, Rynek telekomunikacyjny 2006-2011, Warszawa, kwiecień 2011.
  9. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2010.
  10. www.uke.gov.pl, www.stat.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu