BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Turystyka religijna jako element oferty produktowej wybranych biur podróży
Religionstourismus als Komponente des Reiseangebots von den Ausgewählten Reisebüros
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 317-328, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Biuro podróży, Oferta usługowa
Pilgrimage, Religious tourism, Travel agency, Services offer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w oczekiwaniach i preferencjach współczesnych turystów dotyczą zarówno jakości i form obsługi, jak i kierunków oraz charakteru wyjazdów turystycznych. Organizatorzy turystyki, funkcjonując w warunkach wysoko konkurencyjnego rynku, starają się wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty, które mogą zapewnić im wysoką pozycję na rynku. W wykorzystywanym w tym celu marketingu mix jednym z podstawowych narzędzi, obok promocji, dystrybucji, ceny i personelu, jest kształtowanie atrakcyjnej oferty produktowej. Oferta biur podróży powinna być dostosowana do dynamicznie zmieniającego się rynku, co oznacza stałe jej różnicowanie, poszerzanie oraz modyfikację. Jednym z elementów pojawiających się coraz częściej w ofercie produktowej biur podróży są wyjazdy do miejsc kultu religijnego, odbywające się nie w formie podróży pielgrzymkowych, lecz poznawczych, związanych z wartością kulturową takich obiektów. Są to zarówno wyjazdy, których głównym celem jest ośrodek kultu religijnego, jak i takie, w przypadku których stanowi on jedynie część szerszego programu wyjazdu i jest tylko atrakcyjnym element dodatkowy lub fakultatywnym. Celem opracowania jest analiza oferty wyjazdów do miejsc kultu religijnego proponowanej przez największe biura podróży funkcjonujące na polskim rynku usług turystycznych.(abstrakt oryginalny)

Die Tourismusveranstalter, die in dem Tourismusbereich tätig sind, benutzen alle möglichen Mitteln, um sich die gute Position auf dem Markt gewährleisten zu können. Somit ist die Gestaltung des Angebots von großer Bedeutung. Die Offerte von Reisebüros soll an die dynamischen Veränderungen des Marktes angepasst werden, was bedeutet Differenzierung, Erweiterung und Modifizierung. Einer der Komponenten in den Angeboten von verschiedenen Reisebüros sind Reisen in die Religionsgebiete, die nicht als Pilgerfahrten verstanden werden, sondern als Erkenntnisreisen, die mit der jeweiligen Kultur verbunden sind. Die anhand des Angebots von größten Reisebüros in Polen durchgeführte Analyse zeigt, dass Religionstourismus nur eine geringe Rolle in deren Angeboten spielt. Die größten Offerten findet man bei solchen Reisebüros wie Itaka, Rainbow Tours und Triada. In den Reiseangeboten von fast allen untersuchten Büros befinden sich Reisen ins Heilige Land.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 15.
  2. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Poznań 2005, s. 245.
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU z 2004 roku, nr 223,poz. 2268. z późniejszymi zmianami.
  4. E. Szymańska, Biura podróży na rynku usług turystycznych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, s. 23.
  5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 121.
  6. E. Turkiewicz, Organizacja imprez turystycznych, Kraków 1997, s. 18, za: Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 117.
  7. Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2001, s. 196-197.
  8. Z. Pużański, Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 1987, s. 41, za: Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego..., op.cit., s. 120.
  9. K. Tarasiuk, Strategia uśmierciła Orbis Travel, "Wiadomości Turystyczne" 2010, nr 19, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu