BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy promocji produktu turystyki religijnej
Dilemmas of Promotion of Religious Tourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 361-371
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Promocja produktu
Pilgrimage, Religious tourism, Product promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka religijna jest jedną z ważniejszych dziedzin turystyki, której głównym celem jest wędrowanie do miejsc kultu religijnego. Ten rodzaj turystyki uważany jest za jeden z najstarszych. Głównym motywem turystyki religijnej jest udawanie się do miejsc kultu religijnego oraz uczestnictwo w wydarzeniach religijnych. Nie wyklucza to jednak celu drugoplanowego. Zgodnie z poglądem A. Jackowskiego, na określenie charakteru podróży lub pobytu, których głównym celem są przede wszystkim aspekty religijno-poznawcze, lub wyłącznie poznawcze, właściwym terminem jest "turystyka religijna". Jeżeli podróże podejmowane są wyłącznie z pobudek religijnych, to wówczas należy używać pojęcia "turystyka pielgrzymkowa" Zarówno turystyka pielgrzymkowa, jak i religijna to podróże podejmowane z motywów religijnych lub poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne.(fragment tekstu)

Recently observed tendencies on the tourism market refer also to the religious tourism. Therefore competitiveness of tourist offers refers also to the product of religious tourism. To reach the target markets effectively it is necessary to influence a consumption area by means of marketing activities, including promotion. Those activities can be led by commercial entities (direct providers of tourist services), tourist regions and entities managing tourism virtues. The aim of the article is consideration of dilemmas of the promotional activity taken up for marketing support of religious tourism product. There is made an assumption that religious tourism product is a product in a spatial approach (product of a place, product of an area) what connects that product with a general tourist offer of the particular tourist destination.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991, s. 8-9.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 61-62.
 3. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 147.
 4. A. Szromnik: Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, t. CXVI, Warszawa 2006, s. 33.
 5. A. Payne, The Essence of Servicess Marketing, Prentice Hall, London 1993, s. 150;
 6. A. Palmer, Principles of Service Marketing, McGraw-Hill, Cambridge 1994, s. 279-300.
 7. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 40.
 8. A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Ltd., Warszawa 1993, s. 4.
 9. T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, op.cit. s. 101.
 10. A. Panasiuk, Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe "Oeconomicus", Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus", Szczecin 2001, s. 73-75; Marketing usług turystycznych, red. A Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 70-73.
 11. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 324-325.
 12. Por. H. Meffert, Städtmarketing - Pflicht oder Kür? Sympozjum "Stadvisionen", Stadtstrategien und Städtmarketing in der Zukunft, Münster 1989, za: Marketing terytorialny, op.cit. s. 70.
 13. A. Antczak, S. Gałwa, Dynamiczna firma usługowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000,s. 60-61.
 14. Z. Zemler, Public relations, kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992, s. 101-102.
 15. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 243.
 16. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turstyki kulturowej, w: Turystuka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczeci 2010, s. 373-376.
 17. S. Bąk, Marketingowa koncepcja produktu turystycznego, w: Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999, s. 121.
 18. S. Smith, The Tourism Product. Annals of Tourism Research 1994, nr 21, s. 583-586;
 19. S. Medlik, V.T.C. Middleton, Product formulation in tourism, "Tourism and Marketing" 1973, nr 13, za: M. Żemła, Produkt turystyczny - ujęcie podmiotowe, "Problemy Turystyki" 2000, nr 12,s. 27.
 20. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,s. 100-101.
 21. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, "Rynek Turystyczny"1998, nr 12, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu