BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze usług : nowe wyzwania
Intellectual Capital Management in the Service Sector : New Challenges
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/2, s. 167-179, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sektor usług, Struktura zatrudnienia, Wynagrodzenia
Human Resources Management (HRM), Services sector, Employment structure, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyficzne funkcje oraz wymagania kompetencyjne w organizacjach sektora usług wymagają zastosowania odpowiednich miar efektywności oraz wyspecjalizowanych sposobów inspirowania pracowników. Wyzwaniem jest zastosowanie wynagradzania za kompetencje, a także zasadnicza modernizacja mechanizmów kształtowania ruchomej części wynagrodzeń finansowych. Skuteczne motywowanie pracowników nie może ograniczać się do doskonalenia systemu wynagrodzeń. Wymaga także wdrożenia kultury organizacji opartej na koncepcji klienta wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

Specific functions and competences in contemporary service sector needs new measures of effectiveness and workers' inspirations. Today challange is to harmonize workers financial benefits with proper personel competitions. The motivation systems does not consist only from wages system. It needs also implementation of organizational culture based on internal client conception. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N. (1998), Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decision" vol. 36, No. 2.
 2. Carlzon, J. (1986), Moments of Truth, Ballinger Publishing Company, Cambridge.
 3. Cordes, J.J., Hertzfeld, H.R., Vonortas, N.S. (1999), A Survey of High Technology Firms, Office of Chief Counsel for Advocacy, United States Small Business Administration, Washington, February.
 4. Dziechciarz P. (2010), Wnioski z międzynarodowych porównań wskaźników inwestycji w kapitał ludzki i zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w oparciu o badania PwC Saratoga Institute, referat wygłoszony na konferencji "Zaangażowany pracownik -innowacyjna firma", IPiSS, Warszawa, 10.06.
 5. Europen Commision.com, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/dire-ctors-remun/fmancialsector_290409_pl. pdf,
 6. Gronroos C. (2010), Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach, John Wiley & Sons, New York.
 7. Hammel G. (2009), Moon Shots for Management, Harvard Business Review, February.
 8. Heskett J.L., Jones T., Loveman G., Sasser W.E., Schlesinger L.A. (2008), Putting the Service-Profit Chain to Work, "Harvard Business Review", lipiec-sierpień.
 9. Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji High-Tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z O.O., Warszawa.
 10. Koperek A. (2009), Jak kryzys finansowy wpłynął na wynagrodzenia w USA w 2008 roku?, http://www.wynagrodzenia.pl. (23.09.2009).
 11. Kucharska-Kawalec R. (2010), Wynagrodzenia w bankowości w 2009 roku, http://www.wynagrodzenia.pl (1.02.2010).
 12. Magretta J. (1999), Managing in the New Economy, Harvard Business School Press, Boston.
 13. McGregor J., TweedD., Pech R. (2004), Human capital in the new economy: devil's bargain'!, "Journal of Intellectual Capital" vol. 5, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu