BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Yield management w obiektach sakralnych?
Yield Management in Sacral Tourist Attractions?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 373-384, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna
Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że stosowanie daleko idącej segmentacji oraz związanych z nią technik różnicowania cen może przyczynić się do wzrostu zadowolenia klientów organizacji non-profit zarządzających komercyjnymi elementami obiektów sakralnych. W artykule wskazano na miejsce obiektów sakralnych w obszarowym produkcie turystycznym i rolę organizacji non-profit w komercjalizacji tych atrakcji. Następnie krótko scharakteryzowano techniki różnicowania cen yield management oraz wskazano na obecne i możliwe do zastosowania techniki różnicowania cen w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Omówienie ograniczeń aplikacyjnych oraz potencjalnych korzyści stanowi ostatnią część artykułu.(fragment tekstu)

For the last two decades yield management (YM) has been increasingly employed in the hospitality and airline sector in order to improve the yield from the fixed capacity. In this article author undertakes an application of YM practices to the pricing management of non-profit tourist attractions that base on sacral artifacts. Since the attention in the tourism literature paid to the problem of pricing in sacred areas in relatively scant,theoretical foundations of the paper have been built basing on the non-profit pricing strategies. The empirical research showed that pricing in sacred areas is based mostly on competition, costs and perceived justice. Hence, the application of YM to the revenue management of this organization may potentially increase sharply their revenue and through the increased number of visitors also contribute to their mission. Because of the expected ambiguous reception from public and religious decision makers and tourists several public relations actions must be held under close scrutiny.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Por. N. Rosenberg, L. Birdzell, Historia Kapitalizmu, Signum, Kraków 1994; A. Grief, Institutions and International Trade: Lessons from the Commercial Revolution. The American Economic Review, 1992, s. 128-133.
 2. M. Fase, Notes and communications on economics and religion, De Economist nr 1, 2005, s. 85-106.
 3. J. Mundt, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München 2001, s. 247.
 4. Por. Visitor Attraction, A Development Guide, Scottish Tourist Board, Edinburgh 1991,s. 1.
 5. Więcej na temat dóbr publicznych w sektorze turystycznym, w: A. Pawlicz, Dobra publiczne i dobra klubowe na rynku turystycznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 95-106.
 6. B. Kingma, Public good theories of the non-profit sector: Weisbrod revisited, Voluntas, nr 2 (8), 1997, s. 135-148.
 7. J. Zietlow, J. Hankin, A. Seidner, Financial management for nonprofit organizations: policies and practices, John Willey & Sons, New Jersey 2007, s. 2.
 8. W literaturze używa się również określeń: organizacje pozarządowe, woluntarystyczne, organizacje użyteczności publicznej, organizacje pożytku publicznego lub NGO (od angielskiego non governmental organization). Dla ogółu tego typu organizacji używana jest nazwa trzeci sektor. www.ngo.pl (4 listopad 2010).
 9. E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, Marketing for a non-profit organization, International Review on Public and Nonprofit Marketing nr 7, 2010, s. 57-68.
 10. A. Andreasen, P. Kotler, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Pearson Education, New York 2003 za: E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, op.cit.
 11. S. Dolnicar, K. Lazarevski, Marketing in non-profit organizations: an international perspective, Market Review nr 3 (26), 2009, s. 275-291 za: E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, op.cit.
 12. Por. m.in. W. Wymer, P. Knowles, R. Gomes, Nonprofit marketing: marketing management for charitable and nongovernmental organizations, Sage Publications, London 2006, s. 1-5.
 13. Por. m.in. www.isc.infor.pl (5 listopada 2010).
 14. Według niektórych autorów, początki YM mają swoje źródło w sektorze hotelarskim, por. K. Payne, Revenue Management Isn't New - But It Is Important, artykuł dostępny na stronie: www.adhp.org/pdf/TheEffectofYieldManagementonHotelBrands.pdf (2 listopada 2010).
 15. Por. The spread of yield management practices: the need for systematic approaches, red. F. Sfodera, Physica Verlag, Assigi 2006, s. 83-100.
 16. Teoretyczny model organizacji non-profit, która subsydiuje działalność statutową działalnością komercyjną rozważają M. Véricourt i M. Lobo. Autorzy porównują ten stan rzeczy z klasycznym trade off między konsumpcją (działalnością skierowaną do odbiorców misyjnych) oraz inwestycjami (działalnością komercyjną). Rozważania ilustrowane są przykładem szpitala okulistycznego w Indiach, w którym pacjenci komercyjni finansują leczenie pacjentów, których nie stać na opiekę zdrowotną. M. Véricourt, M. Lobo, Resource and Revenue Management in Nonprofit Operations, Operations research, nr 5 (57), s. 1114-1128.
 17. A. Hanchate, Nonprofit pricing of services under cost uncertainty, Journal of Cultural Economics, nr 20, 1996, s. 133-144.
 18. B. Mikołajczyk, op.cit. s. 37-40.
 19. A. Mauri, Yield management and perceptions of fairness in the hotel business, International Review of Economics, 2007, nr 54, s. 284-293.
 20. T. Talluri, G. van Ryzin, The theory and practice of revenue management, Springer, 2004, s. 615-617.
 21. A. Mauri, op.cit., por. J. Wirtz, S. Kimes, The Moderating Role of Familiarity in Fairness Perceptions of Revenue Management Pricing, Journal of Service Research, nr 3 (9), 2007,s. 229-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu