BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pozyskiwanie technologii w sektorze bankowym
The Acquisition Of Technology in Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 495-503, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Nowe technologie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Banking, High-tech, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga od podmiotów sprawnego pozyskiwania informacji i technologii. Sektor bankowy pozostaje od lat zaangażowany w działalność innowacyjną oraz intensywnie wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne, co w rezultacie doprowadziło do intensywnego jego rozwoju. Artykuł prezentuje procesy pozyskiwania technologii w systemie bankowym oraz współczesne kierunki zmian technologicznych występujące na świecie. (abstrakt oryginalny)

Knowledge based economy requires enterprises to efficiently acquire information and technology. The banking sector remains engaged in innovation activities and the intensive use of new technological solutions, which led to intensive development. The article presents the processes of acquiring technology in the banking system and the current trends in technological changes occurring in the world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gadomski W.: Czy Bazylea III spowolni wzrost gospodarczy?, http://www.obserwatorfinansowy. pl/2010/12/07/czy-bazylea-iii-spowolni-wzrost-gospodarczy/.
  2. Grudzień W., Gałuszyński P.: Biometria w banku, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 33.
  3. Hansen G.: Rozwój technologii stanowi szansę na wzmocnienie relacji między firmami a  bankami, "Gazeta Prawna" 2009, nr 217.
  4. Janc A.: Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrażania, [w:] Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. A. Janc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  5. Korenik D.: Zjawisko integracji w sektorze bankowo-finansowym, [w:] Współczesne problemy badawcze finansów, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 451, Szczecin 2007.
  6. Morzy M.: Aktywne hurtownie danych - materiały konferencyjne: Najnowsze rozwiązania i  praktyczne zastosowania. Hurtownie danych i Business Intelligence, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 24.03.2004.
  7. Pilawski B.: Kto kogo czyli bankowa informatyka i jej dostawcy, Computerworld, 21.11.2005.
  8. Wiśniewska J.: Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Rozprawy i  Studia T. (DCCCXXXVIII) 764, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
  9. Woszczyński T.: Projekt biometryczny w Kolumbii-Bank BanCafe, [w:] Biometria w bankowości administracji publicznej, red. R.W. Kaszubski, Forum Technologii Bankowych 16.06.2009, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu