BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Dywidendy w okresie spowolnienia gospodarczego (na przykładzie spółek giełdowych)
Dividend During the Economic Slowdown (on the Example of the Companies Stock Exchange)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 517-526, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Spółki giełdowe, Kryzys gospodarczy, Dywidenda, Spowolnienie gospodarcze
Dividend policy, Stock market companies, Economic crisis, Dividend, Economic slowdown
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, w jakim stopniu spowolnienie gospodarcze wpłynęło na decyzje spółek giełdowych, dotyczące wypłat dywidend. Analizie poddano spółki, które w latach 2008-2010 wypłaciły dywidendy. Wyniki analizy wykazały, że spowolnienie gospodarcze w większości spółek płacących dywidendy regularnie, nie miało istotnego wpływu na zmianę polityki dywidend. (abstrakt oryginalny)

This article aims to demonstrate the extent to which the economic downturn affected the decisions of companies listed on the payment of dividends. We analyzed the company, which in the years 2008-2010 paid dividends. Results of analysis showed that the economic slowdown in the majority of companies paying dividends on a regular basis, had no significant effect on the change in dividend policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk C., Siemionczyk G.: Nowy indeks wskaże spółki dzielące się zyskiem, "Parkiet" 2011, nr 1.
  2. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Duraj A.: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  4. Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Łukasik G.: Polityka podwyższania kapitału w spółce akcyjnej - szanse i zagrożenia, [w:] Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. J. Ickiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  6. Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.
  7. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999.
  8. Socha J.: Rynek. Giełda. Inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu