BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany w przedsiębiorstwach formą adaptacji do e-gospodarki
Changes in Enterprises As a Adapting from to E-Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 22-29, tab.,rys., bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Gospodarka cyfrowa, Systemy informatyczne
Enterprises, Digital economy, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie cywilizacja informacji. Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na podmiotach gospodarczych konieczność ciągłej, nieustannej obserwacji i analizy zachodzących wokół procesów oraz podejmowania błyskawicznych reakcji w celu utrzymania pozycji na rynku.(tekst z oryginału)

Nowadays functions In the economy, where the information is very important. Enterprises must adapt to environment and introduce the changes, which helps to exist in e-economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cellary W.: Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, w: J. Kotowicz-Jawor (red.): GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009.
 2. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/-gus/45_3730_PLK_HTML.htm
 3. Gregor B., Stawiszyński M.: E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 4. http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
 5. Nirenberg J.: Wprowadzenie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie, w: Biznes. Zarządzanie firmą, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009 - klienci instytucjonalni. Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., UKE, Sopot 2009.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, www.stat.gov.pl
 8. C. Olszak, E. Ziemba (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. The European e-Business Report 2008, 6th Syntethesis Report of the Sectoral e-Business Watch, Executive Summary, European Commission.
 10. Wallis A.: Rola technologii informacyjnych w rozwoju zmian organizacyjnych, form i metod zarządzania przedsiębiorstwem, w: A. Łapińska (red.): Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Olsztyn 2003.
 11. Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MŚP, www.ementor.edu.pl/32,700
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu