BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonka Leszek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wezwania do sprzedaży akcji - ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu
Tender Offers - Prices of Offers and Cumulative Abnormal Returns
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 559-568, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Ceny akcji, Stopa zwrotu, Wezwanie do sprzedaży
Stock market companies, Shares prices, Rate of return, Tender offers
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przyjmuje się, że ceny akcji odzwierciedlają przyszłe zdyskontowane zyski spółek. Stąd wszelkie informacje, które wskazują, że przyszłe zyski mogą się zmienić, powodują zmianę cen akcji. Dotychczasowe badania wskazują, że informacja o wezwaniu do sprzedaży akcji spółki powoduje wzrost nadzwyczajnych stóp zwrotu spółki, która ma zostać przejęta. Hipoteza badawcza tego opracowania to stwierdzenie, że ceny spółek objętych wezwaniem do sprzedaży akcji podążają w kierunku cen wyznaczonych przez podmioty pragnące zakupić akcje. Tak więc wzrost nadzwyczajnych stóp zwrotu nie jest spowodowany przewidywanym wzrostem efektywności łączących się spółek. (abstrakt oryginalny)

It is assumed that stock prices reflect discounted future profits of companies. Hence, any information that suggests that future earnings may change causes a change in share prices. Previous studies indicate that information about a tender offer increases the cumulative abnormal returns. Research hypothesis of this study states that prices of companies under tender offer move toward the offer prices. Thus, increase of abnormal returns is not due to expected increase in the efficiency of the merging companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, red. L.J. Pawłowicz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
  2. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance" 1970, vol. 25, nr 2.
  3. Goergen M., Renneboog L.: Shareholder Wealth Effects of European Domestic and Cross-Border Takeover Bids, "EIFC - Technology and Finance Working Papers 20", United Nations University, Institute for New Technologies, 2003.
  4. GPWInfoStrefa, http://www.gpwinfostrefa.pl (stan na dzień 25.02.2010).
  5. Jensen M.C., Ruback R.S.: The Market For Corporate Control: The Scientific Evidence, "Journal of Financial Economics" 1983, vol. 11.
  6. Piecek G.: Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach i fuzjach - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego (cz. III), "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 4/5.
  7. Perepeczo A.: Ocena efektów fuzji i przejęć. Istota metodologii analizy zdarzenia, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  8. Perepeczo A., Zarzecki D.: Wyniki badań efektów finansowych przejęć na podstawie danych rynkowych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  9. Roczniki GPW (2007-2009), http://www.gpw.pl (stan na dzień 10.12.2009).
  10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu