BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Krala Janusz
Tytuł
Kreowanie wizerunku produktu turystycznego -obiekt za pomocą stron internetowych na przykładzie Szczecińskiej Bazyliki Metropolitalnej
Creating the Image of the Tourism Product - the Object Using the Website as an Example of the Szczecin Metropolitan Basilica
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 351-360, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Turystyka religijna
Tourist product, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunki panujące na rynku turystycznym w ujęciu silnej konkurencji determinują stosowanie różnorodnych form komunikowania się z otoczeniem, szczególnie z potencjalnymi nabywcami produktów turystycznych. Tradycyjna reklama jest narzędziem niewystarczającym, aby skutecznie wpływać na decyzje nabywcze potencjalnych odbiorców, dlatego różnorodne podmioty podejmują działania w celu kreowania wizerunku produktu turystycznego, bez względu na to, czy jest to obszar, szlak, obiekt, czy wydarzenie. Produkty tworzone wyłącznie na potrzeby turystyki charakteryzuje spójny komunikat o korzyściach wynikających z ich konsumpcji przez turystów. W artykule podjęto próbę dokonania charakterystyki produktów turystycznych - obiekt w kontekście kreowania wizerunku za pomocą stron internetowych. Rozważania teoretyczne na temat takiego produktu wsparto przykładem, jakim jest kościół. Jego podstawowym zadaniem i celem jest zaspokajanie potrzeb religijnych, a dodatkowo posiada on walory turystyczne.(abstrakt oryginalny)

Traditional advertising is not sufficient tool to effectively influence the purchase decisions of potential tourist, recipient. Therefore, different parties take action to create an image of the tourist product, regardless of whether it is an area, trail, facility or event. The products, created exclusively for the purpose of tourism, characterized by a consistent message about the benefits of their consumption by tourists. The article aims to take the test characteristics of tourism products - a case study of an object whose existence is based on meeting the needs of religious, and possessed an additional tourist attractions, in the context of creating the image using the website.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,s. 74.
 2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 74.
 3. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Warszawa 1996, s. 89.
 4. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red.Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,s.375.
 5. www.stat.gov.pl/gus/ (5.01.2011).
 6. Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places - Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press New York 1993, s. 97, za: M. Zdon- -Korzeniowska, Jak kształtować..., op.cit., s. 74.
 7. M. Jedlińska, Możliwości wykorzystania public relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 878, Wrocław 2008, s. 40, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować..., op.cit. s. 73.
 8. J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 14.
 9. S. Briggs, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 144.
 10. Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010, s. 120.
 11. www.katedra.szczecin.pl, 10.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu