BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński), Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wycieczka po cmentarzu jako forma promocji miasta
The Trip Around the Graveyard as the Form of the Promotion of the City
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 385-393, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Promocja miasta
City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turysta podczas zwiedzania nowych, nieznanych dla siebie obszarów odwiedza również miejsca związane z sacrum, do których należą m.in. kościoły, meczety, cmentarze, święte góry, miejsca kultu religijnego. Od pewnego czasu bardzo popularne stało się pojęcie "marketingu terytorialnego", który postrzegany jest jako koncepcja zarządzania miastem, wsią czy też regionem w warunkach gospodarki rynkowej przy uwzględnieniu interesów mieszkańców. Ponieważ koncepcja marketingu terytorialnego jest adaptacją koncepcji zarządzania marketingowego z sektora prywatnego, dla którego marketing jest "sztuką tworzenia czegoś prawdziwie wartościowego w ocenie klienta", możliwe jest zastosowanie tych instrumentów, które nie wiążą się w sposób bezpośredni z realizowaniem zysków, w działaniach nastawionych na rozwój i wzbudzenie zainteresowania, chociażby takimi miejscami, jak cmentarze. Są to bowiem miejsca wywołujące w ludziach liczne emocje będące istotnym wkładem w historię miasta. Na całym świecie cmentarze powstawały jako wyraz pamięci o nieżyjących (kult zmarłych) i wiary w życie pozagrobowe. W każdym kraju dba się o nie w sposób szczególny jako o miejsce spoczynku poprzednich pokoleń, pomniki pamięci poświęcone zmarłym, ale i przypominające odwiedzającym o ich własnej śmiertelności. Cmentarze są ważne zarówno dla samych mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających dane miasta. Jest wiele podwodów, dla których odwiedza się nekropolie(groby bliskich, miejsce pochówku znanych osobistości, groby poległych za szczytne wartości, walory artystyczne i wiele innych). W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy cmentarze mogą wpływać na zainteresowanie turystów miastem, czy mogą stać się narzędziem promocji?(abstrakt oryginalny)

The article is about the promotion of cemeteries as a places of special worship, the natural potential and historical wealth, which is worth to use as an attraction for residents and tourists as well. The authors consider whether such places as cemeteries can be an element of city promotion. Presented question was based on numerous examples including the promotion of Polish cemeteries such as in Cieszyn, Grudziadz and Szczecin and the Philadelphia cemetery. Each of these examples show different ways of these beautiful places promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Wilkońska, Turystyka religijna - między sacrum a profanum, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,s. 60.
  2. L. Jodkowska, "Be-Berlin"- marketing miasta i marketing społeczny jako instrumenty kreowania image'u miasta oraz wartości dodanej dla mieszkańców i turystów na przykładzie stolicy Niemiec, Zeszyty Naukowe nr 591, "Ekonomiczne Problemy Usług", Szczecin 2010, s. 159.
  3. A. Proszowska-Sala, M. Florek, Promocja miasta. Nowa perspektywa, Ströer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2010, s. 80.
  4. Promocja cmentarza Laurel Hill; www.marketing-news.pl/theme.php?art=806,(20.11.2010 roku).
  5. Zaproszenie na cmentarz - oto nowa promocja miasta; cieszyn.naszemiasto.pl/ artykul/284979,zaproszenie-na-cmentarz-oto-nowa-promocja-miasta,id,t.html, (04.12.2010 r.).
  6. Nekropolie na szlaku europejskich cmentarzy; www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2081-nekropolie-na-szlaku-europejskich-cmentarzy, (04.12.2010 r.).
  7. Rozwój turystyki cmentarnej w Grudziądzu; www.grudziadz.twoje-miasto.pl/ wiadomosci,3sy,rozwoj-turystyki-cmentarnej-w-grudziadzu, (10.12. 2010 r.).
  8. Cmentarze w kraju; www.cmentarze.szczecin.pl/cmentarze/chapter_11955.asp.
  9. Cmentarz Centralny w Szczecinie; www.parki.org.pl/inne-pozostale/cmentarz-centralnyw- szczecinie; (10.12.2010 r.).
  10. Szczecin - Lapidarium na starym cmentarzu; www.krajoznawcy.info.pl/Szczecin- Lapidarium-na-starym-cmentarzu-a882.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu