BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne skutki fuzji przedsiębiorstw na przykładzie wybranej spółdzielni mleczarskiej OSM Opole Lubelskie
Economic Impact of Mergers Base on the Case Study of Dairy Cooperative OSM Opole Lubelskie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 625-636, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Przemysł mleczarski
Mergers and acquisitions, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Konieczna koncentracja w przemyśle mleczarskim może być realizowana poprzez fuzje. W artykule przeprowadzono analizę zmian w strukturze majątku oraz rachunku zysków i strat. Przeanalizowano kształtowanie się wskaźników w kolejnych latach po połączeniu w celu zbadania wpływu fuzji na efektywność finansową spółdzielni. Przeprowadzona analiza wykazała, że spółdzielnia po połączeniu w łatwiejszy sposób może reagować na zmiany zachodzące na rynku. (abstrakt oryginalny)

The necessary concentration in the dairy industry can be achieved through mergers. The paper analyzes changes in the structure of assets and profit and loss account of researched cooperative OSM Opole Lubelskie. There was analyzed the development of the indicators in the years after the merger in order to examine the impact of mergers on the financial performance of cooperative. The analysis showed that the cooperative after the merger in an easier way may react to changes in the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kobielska Z.: Mleczne fuzje, "Rynek", październik 2008.
  2. Lewandowski M.: Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M.: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego. Zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, VI Forum: "Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27.09.2008.
  4. Pietrzak M., Dworniak J.: Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.
  5. Prawo spółdzielcze 2003, Wydawnictwo Sto, Bielsko-Biała 2003.
  6. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Siudek T.: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu