BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zagrożenie wykluczeniem w warunkach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego
The Risk of Exclusion in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 773-781, bibliogr. 3 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Wykluczenie cyfrowe, Wykluczenie społeczne
Information society, Digital divide, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsekwencją zarówno szybkiego tempa kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, jak i szerokiego zakresu jego oddziaływania na cywilizację ludzką jest podatność na szczególnego rodzaju zagrożenia związane z niedostosowaniem się części społeczeństwa do pojawiających się wyzwań. Aby zrozumieć istotę tych zagrożeń, należy zwrócić uwagę na czynniki, które w największym stopniu spełniły rolę katalizatora zmian społecznych i gospodarczych związanych z powstaniem społeczeństwa informacyjnego. Kwestia nierówności w warunkach społeczeństwa informacyjnego stanowi bardzo poważne zagrożenie dla spójności poszczególnych państw, a nawet struktur ponadnarodowych. Dlatego sprawą szczególnej wagi jest analiza obszarów społecznych, poznawanie ich problemów i w miarę możliwości systemowe zapobieganie niebezpieczeństwu wykluczenia. Wydaje się, że zagrożenie nierównościami społecznymi wynika z braku korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnej. Położenie nacisku na zapewnienie dostępu do komunikacji elektronicznej oraz komputera grupom społecznym ich pozbawionym w znacznym stopniu ograniczyłoby niepożądane zjawisko.

Evolution of information society is associated with risks that can lead to the emergence of social inequality between individuals, social groups or even countries. The primary cause of formation inequality in the information society is the level of use the information and communication technology. Only the relatively widespread use of communication and information tools will allow for proper development of civilization, without treat of social exclusion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borucki W., Springer A., Digital Divide-podziały społeczeństwa informacyjnego, "Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji" 2004, nr 4.
  2. Castells M., The Rise of Network Society, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 1999.
  3. Dyson E., Wersja 2.0, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu