BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Booker i looker na rynku turystycznym
Booker and Looker on the Tourism Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 241-251, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Produkt turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne
Tourism market, Tourist product, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprzedaż produktu turystycznego jest w istocie sprzedażą wyobrażeń na temat wrażeń będących udziałem turysty w czasie jego pobytu w obszarze recepcji. Duże nasycenie informacją, które wynika z niematerialności, heterogeniczności oraz komplementarności produktu turystycznego, wskazuje się jako jeden z głównych powodów szerokiego zastosowania technologii informacyjnych w sektorze turystycznym. Sprzedaż produktów za pośrednictwem własnych stron internetowych staje się coraz powszechniejszym sposobem dywersyfikacji kanałów dystrybucji przedsiębiorstw turystycznych. Budowa odpowiednio skonstruowanej strony internetowej wiąże się ze znacznymi kosztami, które podobnie jak w przypadku innych inwestycji wymagają monitoringu oraz badań efektywności. Z marketingowego punktu widzenia istotne jest zatem badanie charakterystyk zarówno osób jedynie odwiedzających strony internetowe przedsiębiorstwa (tzw. konsumentów typu looker) oraz tych dokonujących faktycznego zakupu za pośrednictwem strony (tzw. konsumentów typu booker). Stopień konwersji klientów typu looker w klientów typu booker jest uznawany za jedną z miar efektywności prezencji online przedsiębiorstw turystycznych. Jest ona jednak stosunkowo słabo zbadana w polskiej literaturze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Celem artykułu jest częściowe wypełnienie tej luki. W artykule omówiono wpływ Internetu na proces wymiany na rynku turystycznym. W dalszej części pracy wskazano na cechy charakterystyczne użytkowników Internetu i problemy konwersji klientów typu looker w klientów typu booker. Prezentacja badań prowadzonych w tym zakresie na rynku chiń-skim oraz wnioski końcowe stanowią ostatni fragment artykułu.(abstrakt oryginalny)

Enterprises and tourism destinations spend their scarce funds to establish an effec-tive web presence. Their elaborated web pages are frequented by two main types of visitors: looker-only which seek only information and do deals in traditional way and bookers that purchase a product via organization‟s site. The conversion ratio (i.e. per-cent of web visitors that buy a product via internet) represents one of most important indicators of web-precence efficiency. The paper researchers whether those two groups may have different characteristics that can be exploited by marketers. Most studies support the thesis that bookers may by slightly younger and better-off, however there is a striking paucity of such research in Europe as most cited studies originate in Asia and America. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.itu.int, 11.11.2011.
  2. D. Gursoy, W. Umbreit, Tourist Information Search Behavior: Crosscultural Comparison of European Union Member States, w: "International Journal of Hospitality Management" 2004, s. 55-70.
  3. M. Nalazek, Rola nowych technologii w informacji turystycznej, w: Konsument na Rynku Turystycznym. Polski System Informacji Turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2010, s. 90-98.
  4. S.C. Plog, Targeting segments: more important than ever in the travel industry, w: Global Tourism, red. W.F. Theobald, Elsevier, Amsterdam 2005, s. 271-293; J. Murphy, C. Hofacker, Y. Racine, Testing position effects and copy to increase web page visits, w: "Infrormation Tech-nology & Tourism" 2006, nr 8, s. 3-13.
  5. Ch. Kanich, Ch. Kreibich, K. Levchenko, B. Enright, G. Voelker, V. Paxson, S. Savage, Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion, www.icsi.berkeley.edu, 12.11.2011.
  6. S. Schaffer, J. Mills, The Role of Trust on the Web: The Development of an Online Trust Creation Model for eTravel Agents, www.ifitt.org, 11.11.2011.
  7. P. Horan, A. Frew, Electronic Distribution E_ectiveness amongst Small and Medium-Sized Enterprises in the Hotel Sector, School of Hospitality Management and Tourism, 2005, www.arrow.dit.ie, 15.11.2011.
  8. L. Li, D. Buhalis, E-Commerce in China: The case of travel, "International Journal of In-formation Management" 2007, nr 26, s. 153-166.
  9. J.A. Card, C. Chen, S. Cole, Online Travel Products Shopping: Differences between Shoppers and Nonshoppers, "Journal of Travel Research" 2003, nr 42, s. 133-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu