BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński), Głowacz Barbara (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Potrzeby doskonalenia kompetencji kadr menedżerskich w regionie zachodniopomorskim
The Management Competences Improvement Needs in the West Pomerania Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 67-82, rys., tab.,wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Region, Konkurencyjność, Kapitał ludzki
Region, Competitiveness, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamika rozwoju regionu jest uzależniona od potencjału rozwojowego przedsiębiorstw. Podstawowy element przewagi konkurencyjnej na stale zmieniającym się rynku to kapitał ludzki - kadra menedżerska i pracownicy przedsiębiorstw. W procesie stymulowania rozwoju gospodarczego regionu istotna jest odpowiedź na następujące pytania: czy i jak poprzez własną edukację menedżerowie przyczyniają się do przekształcania się firm i instytucji, którymi kierują, w przedsiębiorstwa uczące się oraz jakie są postawy menedżerów wobec własnego rozwoju zawodowego, a także jakie są potrzeby szkoleniowe menedżerów związane zarówno z kompetencjami menedżerskimi, jak i eksperckimi1. Zainteresowane odpowiedzią na te pytania powinny być w równym stopniu tak władze regionalne, jak i instytucje oraz firmy działające w sektorze edukacji menedżerskiej. Właśnie znaczenie i zakres doskonalenia kompetencji menedżerskich stały się podstawą badania przeprowadzonego w ramach projektu rozwojowego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie "Nowa era menedżera" na grupie 100 menedżerów zachodniopomorskich firm. Celem było zbadanie potrzeb i postaw reprezentantów kadry zarządzającej w zakresie pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich i funkcjonalnych. W artykule zostaną zaprezentowane fragmenty raportu dotyczące tego tematu.(tekst z oryginału)

Regional development is based on potential of business community. More and more companies looks for competitive advantage in building the organization based on their employees competences. In the frame of The West Pomerania Business School training project "The New Manager Era" 100 regional company managers were examined in order to get picture of their development attitude and needs. Managers were asked about their preferred training topics in the area of general managerial competencies and defined 5 expert areas connected with their functional roles in organizations. They described which one of the problems are important in the change time and how strong is their development needs. The research results are presented in connection with scan of the regional training offer for managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Warszawa 1997.
 2. Badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów i potrzeb w zakresie ich doskonalenia, raport przygotowany przez Pracownię Marketingową proMarket na zlecenie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 3. Badanie oferty szkoleniowej na zachodniopomorskim rynku pracy, raport przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie WU P w S zczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Szczecin 2007.
 4. Bendkowski J., Bendkowski J., Praktyczne zarządzanie organizacjami: kompetencje menedżerskie, Gliwice 2008.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania i organizacji, Warszawa 2004.
 6. Kwarcińska B., Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy, Poznań 2005.
 7. Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bydgoszcz 2001.
 8. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa 2005.
 9. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2003.
 10. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Warszawa 1999.
 11. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2004.
 12. Zarządzanie kompetencjami organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu