BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Borawski Mariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Technologia informacyjna a rozwój regionu
Information Technology and Development of a Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 243-258, rys.,wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Region, Przedsiębiorstwo informatyczne, Rynek informatyczny
Region, IT enterprises, Information technology (IT) market
Uwagi
summ.
Abstrakt
O poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym także o jego pozycji w ujęciu międzynarodowym, decydują różnorakie zasoby i potencjał wewnętrzny1. Można je pogrupować w zestawy czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, politycznym i wreszcie technicznym oraz technologicznym. Wszystkie są ważne, jednak w ostatnich latach szczególnie istotne okazały się czynniki technologiczne. Rada Europy konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych czynników społeczno-gospodarczego, a także politycznego sukcesu regionów Unii Europejskiej jest właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej.(fragment z tekstu)

The development of a given country or a region and its position in an international arena are determined by various resources and internal potential. The efficient use of information technology is one of key factors determining the socio-economic development and political success. The extent to which the country or the region has been informatized is one of measures defining its socio-economic development. The present paper addresses issues relating to the informatization of the state/region and analyzes the situation of Poland in comparison with the EU Member States.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann M. i in., Europe and the Global Information Society, Bruksela 1994, .
 2. Budziewicz-Guźlecka A., Rozwój usług e-government w Polsce, .
 3. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28.11.2000, .
 4. Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-administracji w P olsce, .
 5. Eurostat, .
 6. Facing The Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Office for Official Publications of the European Communities, November 2004, .
 7. Grodzka D., E-administracja w P olsce, "Infos", nr 18/5.07.2007, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007 .
 8. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do R ady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2005), Bruksela, 1.06.2005, .
 9. Kołodziejczyk Ł., Rozwój i początki e-government w P olsce, "Zeszyty Naukowe", nr 2/2006, SCEN O Świętokrzyskie Centrum Edukacji na odległość, .
 10. Kraski M., Elektroniczna gospodarka w P olsce, Poznań 2005.
 11. Kucharz A., Rozwój e-governmentu w P olsce, Wydział Analiz Ekonomicznych i S połecznych, Biuro Studiów i E kspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2004.
 12. Michalski W., Rozwój informatyzacji sektora administracji publicznej w P olsce, "Telekomunikacja i T echniki Informacyjne", nr 3-4/2007, Instytut Łączności .
 13. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa 2007 Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing?, Capgemini, Diegem 2006, .
 14. Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja państwa - cele i problematyka, "Gazeta IT ", nr 3 (50)/czerwiec 2007, .
 15. Rozwój społeczno-gospodarczy, Ekonom.XMC.PL, .
 16. Runiewicz M., Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój państw i regionów UE - wprowadzenie do tematyki, (w:) Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny - aspekty społeczne i ekonomiczne, red. K. Głomb, Warszawa-Tarnów 2007.
 17. Słownik języka polskiego, .
 18. Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement. CAPGEMINI , RAND EUR OPE, IDC, SOGETI AND DTI , November 2009 .
 19. Sobczak E., Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, (w:) Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, red. S. Jankowski, Warszawa 2007.
 20. Społeczeństwo informacyjne w P olsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa .
 21. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2003.
 22. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2005.
 23. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, Genewa, 10-12 grudnia 2003, .
 24. Wrotek W., Technologia informacyjna, Gliwice 2006, .
 25. Żygulski W., e-GOVERN MENT - rozwiązanie przyszłości, Newsletter Siemens nr 10/2004, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu