BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszko-Janowska Anita (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Osobowość, motywacja, przedsiębiorstwo rodzinne : wybrane aspekty przedsiębiorczości
Personality, Motivation and Family Business in Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2007, vol. 3, s. 204-210, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka, Motywacje, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo rodzinne
Human personality, Motivation, Entrepreneurship, Family-owned business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszane w tym artykule kwestie osobowości, zaufania, przywództwa, powstawania firm rodzinnych, motywów działania, nie wyczerpują kwestii przedsiębiorczości. Jesteśmy na początku drogi, którą sami tworzymy. Możemy wzorować się na drodze, którą przeszli inni, jednak nasza jest niepowtarzalna i musimy ją sami pokonać. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem złożonym, ale nie można zapominać, że to człowiek jest twórcą przedsiębiorstwa. Ma swoje aspiracje, problemy, wizje, plany. Swoje marzenia i problemy. W tym zmaganiu z rzeczywistością może pomóc wsparcie rodziny, które jest pierwszym etapem rozwoju człowieka, jego osobowości, i może być czynnikiem zarówno motywującym, jak i hamującym rozwój. (fragment tekstu)

Poland has short experience in the free market economy. We have just been learning to "taking the matters in our own hands" to face new reality. One of the problems we face at the beginning of the way to market economy is enterprise. We have to dare "begin something new". The question is: Does a personality, safety and motivation have influence on enterprise? Is establishing family business a necessary evil or a mean of manage new reality? Can you make enterprise fashionable and what does depend on us? There are no simple answers to those questions. The subjects touched in this article indicate certain question of enterprise that is worth observing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fukujama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
  2. Imponderabilia wielkiej zmiany, 1999, P. Sztompka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  3. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., 2004, Przedsiębiorstwo rodzinne, Difin, Warszawa.
  4. Merton R.K., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Rathus S.A., 2004, Psychologia współczesna, GWP, Gdańsk.
  6. Robbins S.P., 2001, Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
  7. Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
  8. Sztompka P., 2003, Socjologia, Znak, Kraków.
  9. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 1995, A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu