BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Poziom jakości obsługi klientów w zakresie e-administracji
Quality of Customer Service in E-Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 283-290, tab.,rys., bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Obsługa klienta, Jakość, e-administracja
Customer service, Quality, e-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instytucje publiczne są kluczowymi jednostkami mającymi wpływ na kształt i funkcjonowanie społeczności lokalnych. Jedną z funkcji instytucji publicznych jest świadczenie usług publicznych, w tym wraz z rozwojem technologii informacyjno-- komunikacyjnych (ICT) także e-usług. W ciągu ostatnich pięciu lat zainteresowanie większości urzędów świadczeniem usług publicznych drogą on-line stale wzrasta. (tekst z oryginału)

The article raises issues of impact of information and communication technology on the quality of customer service offered by public administration offices. It was noted that the introduction of public on-line services contributes, amongst other, to an increased satisfaction with the services and reduces the time of providing the services. In consequence the quality of customer service is improved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicznych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2008.
  2. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
  3. http://www.w3.org/
  4. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, C.H. Beck, warszawa 2006.
  5. Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne,Akademia e-Rozwoju Regionalnego, materiały szkoleniowe projektu SIRMA-2-1-07, Warszawa-Tarnów 2007.
  6. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja, wyd. pol., Projekt SIRMA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Tarnów 2007.
  7. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2009.
  8. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, październik 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu