BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą w obszarze potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
It Support for Knowledge Management in the Innovation Potential of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 639-646, bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Informatyka, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo
Information science, Knowledge management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą jest definiowane jako ogół działań mających na celu identyfikację, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jawnej i ukrytej wiedzy kadry w celu podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa1. Problematyka zarządzania wiedzą jest postrzegana jako istotny element budowania przewagi konkurencyjnej i współcześnie dotyczy wszystkich kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.(tekst z oryginału)

Knowledge management is defined as all activities aimed at identifying, gathering, processing and sharing of explicit and implicit knowledge of staff in order to improve efficiency and effectiveness of the company In the process of building an informed knowledge of the capacity of firms increasing importance of beginning to play a dedicated information systems. The aim of this paper is to present web-based platform supporting innovation audit knowledge management. This solution (based on the original system) is a tool to assist research developed by employees of the Department of Innovation Efficiency and Economics Department of Management Services, University of Szczecin(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błasiak W.: Innowacyjność jako warunek rozwoju regionu i układów lokalnych.Formy i instrumenty innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym, Instytut Studiów i Projektów Rozwoju, Będzin 2005.
 2. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 3. Harvard Business Review: Zarządzania Wiedzą, OnePress, Warszawa 2006.
 4. Jabłoński A., Jabłoński M.: Audyt innowacyjności jako narzędzie oceny realizowanych działań innowacyjnych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005,INFOR, nr 3.
 5. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,PWE, Warszawa 2007.
 6. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Kanerva M., Hollanders H., Arundel A.: Can We Measure and Compare Innovation in Services, MERIT - Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, Mastricht 2006.
 8. Nowakowska A. (red.): Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 9. Niedzielski P., Downar W., Skweres-Kuchta M.: Audyt innowacyjności, Raport z badań pilotażowych, Szczecin 2010.
 10. Niedzielski P.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, w: B. Filipiak i A. Panasiuk (red.): Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie,PWN, Warszawa 2008.
 11. Norek T.: Benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorski,IV Ogólnopolska Konferencja "Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight.Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne", Politechnika Rzeszowska, 9-10 wrzśnia 2010.
 12. Pangis-Kania S., Piech K. (red.): Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 13. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 14. Vahs D., Burmester R.: Innovationsmanagement, Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2003.
 15. Żołnierski A.: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu