BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Informacja turystyczna jako obszar aktywności samorządu gminnego w społeczeństwie informacyjnym
Tourist Information As an Area Of Operation of Municipal Self-Government in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 735-746, rys.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Informacja turystyczna, Gmina, Społeczeństwo informacyjne
Tourist information, District, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla wielu przedsiębiorstw turystycznych istotą społeczeństwa informacyjnego jest oparcie swojego funkcjonowania na wykorzystywaniu infrastruktur: telekomunikacyjnej i informatycznej, oraz na usługach z nimi związanych. Informacja staje się coraz ważniejszym elementem, a czasami wyznacznikiem funkcjonowania gospodarki turystycznej.(tekst z oryginału)

Modern tourism economy is a system of connections between its commercial (tourist entrepreneurs) and non-profit (territorial self-governments, organizations and associations) entities. Tourist information is a particular area of tourism economy where a link between two groups of entities is especially important for an efficient provision of services. The aim of the article is indication that creation of effectively operating tourist information system requires an active cooperation between local government and tourism sector in the conditions of information society. Illustrations of mentioned problems are the results of researches on tourist information system operation in the West-Pomeranian Voivodeship's municipalities led in the years 2008-2010.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 99.
  2. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 43.
  3. N. Daszkiewicz (red.): Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 60.
  4. S. Marek (red.): Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 305-306.
  5. W. Kurek (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 182.
  6. B. Meyer (red.): Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 96.
  7. Polski system informacji turystycznej, POT, Warszawa 2002, s. 7.
  8. http://www.pot.gov.pl/system-informacji-turystycznej/informacja-turystyczna (27.02.2011).
  9. A. Panasiuk (red.): Informacja turystyczna, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 109-138.
  10. P. Kotler, J. Bowen, J. Makens: Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, NJ 2006, s. 683.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu