BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Husejko Władysław (Rada Miejska w Koszalinie)
Tytuł
Znaczenie wieloletniego planowania w aspekcie kreowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni lat
Die bedeutung der langfristigen planung in bezug auf die schaffung und entwicklung der lokalen regierungen im laufe der jahre
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 96-106, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Rozwój, Konkurencja, Samorząd terytorialny
Development, Competition, Local government
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Rozwój rozumiany jest jako długofalowy proces przemian dokonujących się w danej jednostce, który obejmuje zmiany ilościowe, jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym. Każda jednostka oraz każdy pod-miot i to zarówno należące do sektora komercyjnego, jak i publicznego muszą nieustannie tak kierować swoją działalnością i planować ją, aby móc permamentnie rozwijać się i być konkurencją dla innych. Konkurencyjność sensu stricto nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, aczkolwiek nie zwalnia to ich decydentów od prowadzenia działań stymulujących i kreujących długo-okresowy rozwój jednostek, którymi kierują.(tekst z oryginału)

Der Artikel stellte die historischen und modernen Wege und Methoden der langfristigen Planung, in Hinblick auf die Schaffung und Entwicklung der lokalen Re-gierung in Polen, in verschiedenen Phasen und Perioden seines Betriebs dar. Ausführlich wurden zwei Instrumente beschrieben, die derzeit im Handeln der Regie-rung umgesetzt wurden. Dies sind eine langfristige finanzielle Prognose sowie ein Per-formance Budget. Der Artikel wurde mit den Angaben der Schlussfolgerungen der wichtigsten Vorteile bei der Verwendung der oben genannten Instrumente abgeschlossen.( Zusammenfassung )
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.
  2. Urban M., Jak wdrożyć budżet zadaniowy? Materiały konferencyjne, Katowice, marzec 2009, http://www.idg.pl/artykuly/340277/Jak.wdrozyc.budzet.zadaniowy.html.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240. Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opra-cowania, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu