BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola gminnych samorządów w budowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej a współczesne formy organizacji przestrzeni
The Role of Municipal Governments in Creating Areas of Economic Cooperation and Contemporary Forms Of Space Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 282-293, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Współpraca gospodarcza
Local government, Economic cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie działań, dzięki którym gmin-ne samorządy tworzą obszar kooperacji, płaszczyznę współpracy gospodarczej dla przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji i jednostek naukowo-badawczych, jak również ukazanie niosących za sobą implikacji w sposobie go-spodarowania lokalną przestrzenią.(fragment tekstu)

The article presents main purposes of municipal territorial units. It shows the ac-tion by which local authorities encourage investors to cooperate. As well as instruments used in creating an economic cooperation. Indicates factors that determine a location of various kinds of an economic activity in a specific area. It also portrays examples of contemporary forms of space organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007.
 2. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hamal Books, Warszawa 2000.
 3. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce, "Stu-dia Regionalne i Lokalne" 1997.
 4. Godlewska-Majkowska H., Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki, w: Geografia eko-nomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 5. Hryniewicz J., Ogólne prawidłowości rozwoju gospodarczego Polski w przekroju terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8.
 6. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 7. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Geografia społeczno-ekonomiczna. Podręcznik, PWN, Warszawa 2009.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004.
 10. Niedziółka M., Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 11. Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 12. Szewczuk A., Pragmatyczna misja samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, w: Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, red. B. Filipiak, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 13. Sztando A., Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 14. Sztando A., Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 15. Trojanek M., Władza lokalna a efektywność inwestycji, w: Przedsiębiorczość w gmi-nach. Stymulowanie inwestycji, red. E. Wysocka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1996.
 16. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 17. http://pl.wikipedia.org.
 18. http://www.wzieu.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu