BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Formy partnerstwa publiczno-prywatnego a realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Forms of Public-Private Partnership and Undertaking Tasks of Local Authorities in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 208-219, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Samorząd terytorialny
Public-Private Partnerships (PPP), Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie modeli współpracy, a także specyfiki tej szczególnej formy wspólnego działania sektora publicznego i prywatnego, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. W rozważaniach przyjęto, że PPP to instrument wywiązywania się władzy rządowej z zadań publicznych, jakim jest świadczenie usług użyteczności publicznej.(fragment tekstu)

The progressive development of social and economic life makes the Polish public administration is faced with an increasing number of complex tasks. Putting the new tasks before the local government units is not always associated with access to new re-sources. Inadequate supply of revenue, combined with an outdated infrastructure and stringent regulations in such areas as drinking water quality, wastewater management, environmental protection, solid waste resulting deficit. The result is borrowing more and more cities. In view of the shortcomings of the system of financing the national budget or the EU, local government and are forced to seek new sources of funding for their tasks. The solution presented dilemmas can be co-operation between public sector capital resources who holds the private sector under public-private partnership. This may be an effective instrument for fulfilling the governmental authority of public tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 2. Bielawska A., Leasing - jako metoda finansowania inwestycji przedsiębiorstw, w: Ma-teriały na konferencję naukową "Ektra 96", Szczecin 1996, PTE.
 3. Bogusz L., Czy można już mówić o rozkwicie PPP w Polsce?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 92, dodatek "Szkolenia i konferencje".
 4. Cieślak A., Czy miasta ukrywają długi?, "Rzeczpospolita" 2011, nr 78.
 5. Domański T., Partnerstwo publiczno-prywatne, "Wspólnota" 1999.
 6. Eaton D., Akbiyikli R., Quantifying quality. A report on PFI and the delivery of public services, Royal Institution of Chartered Surveyors, Coventry 2005.
 7. Jerzmanowski Z., Partnerstwo publiczno-prywatne. Gmina nie orkiestra, "Wspólnota" 2000.
 8. Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne, nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Ostaszewska K., Kontraktowanie usług komunalnych, "Wspólnota" 2000, nr 31.
 10. Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 11. Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2007.
 12. Zell Z., Nowe prawo działalności gospodarczej - Nie tylko koncesje, "Wspólnota" 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu