BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych
Building a Competitive Advantage of a Tourist Region Through Creation of Branded Tourist Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 103-114, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Turystyka, Produkt
Regions competitiveness, Tourism, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie silnej konkurencji na rynku turystycznym kreowanie markowych produktów turystycznych także w odniesieniu do obszarów jest coraz częściej spotykane. Jednostki terytorialne budują markę poprzez szereg specyficznych dla niej elementów. Artykuł ma na celu próbę scharakteryzowania konkretnego obszaru turystycznego w kontekście jego unikalności w świetle kreowanej marki. (abstrakt oryginalny)

Creating of branded tourist's products in the highly competitive on tourism market, with regard to the areas is becoming more common. Territorial units build brands through specific elements. The paper aims to attempt to characterize a particular tourism area in the context of its uniqueness on the background of created brand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010, s. 10.
 2. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 11.
 3. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 45.
 4. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 35.
 5. B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 176.
 6. J. Penc, Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, WyŜsza Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2008, s. 310.
 7. Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Jelenia Góra 2007, s. 253.
 8. E. Lipian-Zontek, I. Szewczyk, Z. Zontek, Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem rozwoju regionów turystycznych, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wyd.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 170.
 9. J. Majewski, Strategia rozwoju marki turystyki wiejskiej, w: Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 10. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2009, s. 130.
 11. 23 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.
 12. A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 66.
 13. J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114.
 14. Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004, s. 119.
 15. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 16.
 16. M. Korczyńska, Marka miasta, "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 3.
 17. Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing places - attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations, The Free Press, New York 1993, s. 97, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu