BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zachowania marketingowe operatorów na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce - wybrane aspekty
Marketing Behavior of Service Operators in the Mobile Services Market in Poland - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 135-144, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Telefonia komórkowa, Rynek telefonii komórkowej, Konkurencja handlowa, Marketing
Mobile phone, Mobile network market, Trade competition, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce staje się obszarem silnej rywalizacji funkcjonujących na nim podmiotów gospodarczych. Konkurencja między nimi ma miejsce w dwóch sferach: przy świadczeniu usług telefonii komórkowej abonentom końcowym i dostarczaniu dostępu do infrastruktury usługowej operatorom niedysponującym własną siecią telekomunikacyjną. Każda z przedstawionych form konkurencji istniejących na rynku usług telefonii komórkowej charakteryzuje się odmienną specyfiką działalności, innym wymiarem podmiotowym i wymaga od operatorów telekomunikacyjnych stosowania odmiennych działań marketingowych, bez wykorzystania których osiągnięcie sukcesu rynkowego nie jest moŜliwe. W artykule przedstawiono podstawowe działania marketingowe moŜliwe do zastosowania przez operatorów telekomunikacyjnych prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Mobile services market in Poland is becoming an area of strong competition between the business entities operating on it. Competition between them takes place in two areas, the provision of mobile services to end users, and providing access to infrastructure to service providers which do not poses their own telecommunications network. Each of presented form of competition on the mobile services market is characterized by various specific activities, another dimension of subjects, and requires the use of different telecommunications marketing efforts, without which achieving the market success is not possible. The paper presents basic marketing activities available for use by telecommunications operators doing business in the mobile services market in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 437.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu