BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieluch Krzysztof (Uczelnia Vistula w Warszawie)
Tytuł
Analiza i porównanie wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce w latach 2009-2010
The Comparison of Meetings and Events Industry Market in Poland in 2009 and 2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 27-42, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Przemysł, Analiza sektorowa
Industry, Sectorial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemysł spotkań w Polsce jest zjawiskiem badanym w sposób wyrywkowy i nie do końca usystematyzowany. Jego pierwsze próby zostały podjęte w latach 70. XX wieku, jednakże zaledwie od pięciu lat rozpowszechniły się badania dotyczące wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce, a w szczególności w poszczególnych miastach i regionach. Jak do tej pory (stan styczeń 2012 roku) opracowano indywidualne raporty odnośnie Trójmiasta, Warszawy, Krakowa i Katowic - z określonymi danymi z poszczególnych regionów lub miast - dotyczące liczby spotkań i wydarzeń. Dodatkowo funkcjonuje opracowanie, które zawiera informacje dotyczące Polski jako całości. Raport pt. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce sporządzono na podstawie danych przesyłanych przez regionalne Convention Bureaux z Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Katowic oraz materiały zebrane od ośrodków konferencyjnych z całej Polski. (tekst z oryginału)

The meetings and events industry is more and more competitive both locally and worldwide. Convention Bureaux in Poland, local venues and conference hotels first time ever combined forces and collected details about meetings and events which were held in Polish regions or cities in 2009 and 2010. It allowed the collection of data from over hundereds of sites, and provided the opportunity to describe over 18000 meetings and events in 2010 and 4000 in 2009. In total, the added value from the income of hotel service sales for 2010 in the analysed locations and venues amounted to approximately 191 million PLN and for 2009 119 million PLN. The analysed segment of the meetings industry contributed to the creation of 6788 workplaces in the hotel bases of the analysed cities in 2010 and 4245 in 2009. This article presents also the summary of theirs activities and ranking of the most popular meetings and events cities in last two years. Apart from that, catego-ries and character of meetings and events, duration and localization are described in the research. It should be noted that 2010 numbers are much higher in comparison to 2009. The number of venues participating in the study increased by almost five times, while the number of recorded meetings and events increased by 14000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Opracowanie własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń w Warszawie - Poland Meetings and Events Industry Report, Raport, Warszawa 2010.
  2. Opracowanie własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń w Warszawie - Poland Meetings and Events Industry Report, Raport, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu