BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wiedza jako czynnik determinujący rozwój kompetencji w organizacjach procesowych
Knowledge as a Factor in Determining the Development of Competence in Organization Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 11-22, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Wiedza, Organizacja, Kompetencje
Knowledge, Organisation, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu obecne czasy określono jako erę wiedzy i informacji, tym samym podkreślając rolę wiedzy jako czynnika determinującego rozwój organizacji. Dbałość o rozwój zasobów ludzkich, między innymi przez stymulowanie rozwoju ich kompetencji, powinno być zatem uznane za priorytet. Przyjęcie, że informacje i wiedza są podstawowymi zasobami, które jednocześnie są najistotniejszymi potencjałami w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wymaga nowego spojrzenia na procesy realizowane w ramach organizacji. Istotne jest nie tylko to, w jaki sposób one przebiegają, ale również z jaką siłą wiedza generowana i przekazywana w trakcie ich przebiegu wpływa na rozwój kompetencji członków zespołów procesowych. (tekst z oryginału)

The purpose of this article is to identify the force in which knowledge is generated at certain stages of designing as well as in the implementation of the process. It is this process that determines the development of the competence of individuals engaged in the performance of the activities related to it. The purpose of this study is to determine the extent to which knowledge comes at different stages. Then the author tries to define the concept of competence as specified components that make up this phenomenon. Then a further attempt is made at the general characteristics of the organization process, particularly in the aspects of management knowledge and the creation of employee attitudes. Next, based on the results of research, the author explains the sampling, taking into account the organization's size and structure. Finally indicated that stage of the design and implementation of a process determines the development of most of staff. The article ends with proposals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Grün A., Ludzi prowadzić - budzić życie, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2001.
 3. Katzenbach J.R., Smith D.K., Why Teams Matter, "The McKinsey Quarterly" 1992.
 4. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Łobejko S., Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Reforma systemu edukacji, materiały, MEN, Warszawa 1998.
 7. Robbins S.P., Judge T.A., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.
 8. Sarvary M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" 1999, No. 12.
 9. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Wiatrowski Z., Edukacja ogólnotechniczna i informatyczna w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XX wieku, w: Edukacja techniczna i informatyczna. Poglądy, wyzwania i możliwości, red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, Bydgoszcz 2003.
 11. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu