BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Tytuł
Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą : (ujęcie modelowe)
Model of Dynamic and Simulation of the Management System in Business Organization
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2007, vol. 3, s. 212-219, ryc., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej
Słowa kluczowe
Symulacja, Zarządzanie, Modelowanie systemowo-dynamiczne
Simulation, Management, System dynamics modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawne i efektywne zarządzanie organizacją gospodarczą w warunkach rynkowych wymaga analizy dynamiki systemu zarządzania. Stanowi ona podstawę integracji takich obszarów działalności, jak: rynek, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, inwestycje, prace badawcze i rozwojowe. W miarę kompleksowe podejście do rozpatrywanego problemu wymaga skupienia uwagi na tych składnikach i współzależnościach, które są istotne dla pożądanej właściwości systemu. Podstawowymi elementami takiej analizy są: poszukiwanie analogii, budowa modeli oraz symulacja. Rozważając bowiem jakikolwiek konkretny system, człowiek dąży w istocie do stworzenia w swym umyśle modelu wyjaśniającego zachowanie się obserwowanego systemu (Ansoff 1995, Forrester 1961, Grudzewski, Hejduk 2004, Thompson, Strickland 1993, Żukowski 1990). (fragment tekstu)

This work describes dynamic model and simulation of a manufacturing company that manage operations, and analysis the reasons for changing processes inside the company in accordance with a change in the stream of incoming orders for finished products. Results of computer simulation of the designed model, show some dynamic characteristics within different divisions of the entire manufacturing company throughout duration of the production process. In the model of a production facility, different departments were taken into account. The departments are involved in activities related to flow of information, materials and prefabricated elements, production, products storage, and shipment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., 1995, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, 1985, W. Grudzewski (red.), PWE, Warszawa.
 3. Forrester J.W., 1961, Industrial dynamics, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 6. Penc J., 2006a, Encyklopedia zarządzania, Akademica, Łódź.
 7. Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa.
 8. Penc J., 2006b, Podstawy nowoczesnego zarządzania, Akademica, Łódź.
 9. Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill Book Co., New York.
 10. Thompson A.A., Strickland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin, Cambridge.
 11. Thompson A.A. jun., Strickland A.J., 1993, Strategic Management: Concepts and Cases, Richard D. Irwin, Boston.
 12. Wagner H.M., 1980, Badanie operacyjne, PWE, Warszawa.
 13. Żukowski P., Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprijatijem (sistiemnyj podchod), "Lesnoj Żurnał" 2/1990.
 14. Żukowski P., Prusak Z., 1999, Design and Analysis of the Dynamic Management Model of a Manufacturing Company [In:] The 15th International Conference on Production Research: Manufacturing for a Global Market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland).
 15. Żukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management Model of an Agriculture Company. [In: Problemy zarządzania agroprzemysłowym kompleksem Rosji].
 16. Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu