BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spoz Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Risk Management in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 785-793, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk management, Enterprise management, Small business
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. W pierwszej części artykułu autorka wyjaśnia pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem. Przedstawia zasadnicze etapy procesu zarządzania ryzykiem i krótko opisuje każdy z nich. W drugiej części artykułu autorka omawia najistotniejsze problemy małych i średnich przedsiębiorstw w stworzeniu i utrzymaniu efektywnego procesu zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

This article is about risk management in SME. In the first part, author explains the meaning of risk and risk management in an enterprise. Next, author presents essential stages of risk management and shortly describes each of it. In the second part of the article, author presents main problems of having and maintaining an effective risk management system in small and medium enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.kig.pl/index.php/badanie07.
  2. http://www.pandora-project.eu/activities-results.html.
  3. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
  4. Lavery C.A., Lindberg D.L., Razaki K.A.: Fraud Awareness in a Small Business, National Public Accountant, August 2000.
  5. Raghaven R.S.: Risk Mangement in SMEs, The Chartered Accountant, October 2005.
  6. Risk management is now a core business process,The Institute of Chartered Accountant in England and Wales, Riskmanagement for SMEs, October 2002.
  7. Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  8. Sawicki J., Zarządzanie ryzykiem przez przedsiębiorstwo, [w:] Strategie wzrostu przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 43, Szczecin 2004.
  9. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu