BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykała Kamila (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
W poszukiwaniu złotego środka : prawo do prywatności osób publicznych a wolność mediów w Europie
In Search of a Golden Means : the Right of Public Figures to Privacy and the Freedom of the Media in Europe
Źródło
Przegląd Europejski, 2008, nr 2, s. 141-159
Słowa kluczowe
Ochrona prywatności, Ochrona praw człowieka, Wolność słowa, Prawo do prywatności
Protection of privacy, Human rights protection, Freedom of speech, Right to privacy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest analiza trzech zagadnień. Po pierwsze, należy rozważyć, jakie są możliwe modele rozwiązania konfliktu między obydwoma prawami (prawo do ochrony życia prywatnego oraz prawo dostępu do informacji), zwłaszcza w odniesieniu do osób publicznych. W tym celu porównane zostaną rozwiązania amerykańskie, francuskie i angielskie. Po drugie, analizie poddane zostanie stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej materii - wyrażone najpełniej w precedensowym orzeczeniu w sprawie Karolina Von Hannover v. Niemcy. W trzeciej części artykułu weryfikacji poddana zostanie teza, że orzeczenie w sprawie Von Hannover położyło fundament pod tworzenie wspólnego, europejskiego standardu ochrony prywatności osób publicznych. Na koniec rozważane zostaną możliwe kierunki rozwoju orzecznictwa tej materii w przyszłości. (fragment tekstu)

This paper dwells on the topic which is gaining increasing importance in contemporary societies, namely the conflict between the right of public figures to protect their privacy and the mass media's right to free speech. It covers legislation specifying the scope of privacy protection in the US, Great Britain, France and the position of the European Human Rights Tribunal. The author argues that the Tribunal's decision on the Von Hannover case provoked the creation in Europe of a common standard of public figures' privacy protection. It contributed to the unification of decision making by European courts in cases where privacy protection and freedom of speech are in conflict. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barendt E., Freedom of Speech, Oxford 2007.
 2. Calleja R., Privacy par excellence, "Entertainment Law Review" 2004, nr 15(8).
 3. Clare O., White R., Jacobs and White, The European Convention on Human Rights, Oxford 2006.
 4. Clayton R., Tomlison H., Privacy and Freedom of Expression, Oxford, 2001.
 5. Delany H., Murphy C., Towards common principles relating to the protection of privacy rights? An analysis of recent developments in England and France and before the European Court of Human Rights, "European Human Rights Law Review" 2007, nr 5.
 6. Dupre C., The protection of private life against freedom of expression in French, European, "Human Rights Law Review" 2000, nr 6.
 7. Emerson Th., Thee right to privacy and freedom of the press, "Harvard Law Review" 1979, nr 14, s. 329-331.
 8. Herbeck D.A., Tedford Th.L., Freedom of Speech in the United States, Pennsylvania 2005.
 9. Nohlen N., Von Hannover v. Germany, "American Journal of International Law" 2006, nr 100(201).
 10. Oliver D., Fedtke J., Comparative analysis, w: J. Fedtke, D. Oliver (eds.), Human Rights and the Private Sphere. A comparative Study, London/New York 2007.
 11. Pech L., Balancing Freedom of the Press with Competing Rights and Interests: A Comparative Perspective, http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=58518 (01.07.2008).
 12. Reid K., A practitioner's guide to the European Convention of Human Rights, London, 2004.
 13. Sanderson M.A., Is Von Hannover v. Germany a step backward for the substantive analysis of speech and privacy interest, "European Human Rights Law Review" 2004, nr 6.
 14. Śledzińska-Simon A., Opinia w sprawie zgodności projektowanej dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną z zasadą subsydiarności, http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2008 (01.12.2008).
 15. Spielman D., The European Convention on Human Rights, w: O. Dawn, J. Fedtke Jorg (eds.), Human Rights and the Private Sphere. A comparative Study, London/New York 2007.
 16. Vicky V., Wilson A., Photographs, Privacy and Public Places, "European Intellectual Property Review" 2007, nr 29(9).
 17. Wacks R., Privacy and Press Freedom, London, 1995.
 18. Ziegel K.S., Privacy after Caroline von Hannover v Germany, w: K.S. Ziegel (ed.), Human Rights and Private Law. Privacy as Autonomy, Oxford/Portland, Oregon 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu